Huurders corporatie Portaal verenigd in HOP Arnhem

ARNHEM – Gisteren is bij de notaris de Huurdersorganisatie Portaal Arnhem (HOP Arnhem) opgericht. Na vijf jaar heeft Portaal Arnhem eindelijk weer een huurdersvereniging.

De huurdersvereniging pleegt namens de huurders en woningzoekenden overleg met de woningcorporatie.

Dat overleg gaat over beleid dat alle huurders (en woningzoekenden) in Arnhem aangaat, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot huurverhoging, woningtoewijzing en plannen voor renovatie en verduurzaming.

Een eerdere huurdersbelangenvereniging stopte vijf jaar geleden met haar activiteiten.

Johan Noppe, manager Volkshuisvesting bij Portaal is blij met de oprichting van HOP Arnhem:

“We zijn op een prettige manier in gesprek met elkaar en hebben vaak hetzelfde doel. Betaalbare en duurzame woningen, een thuis voor iedereen.”

HOP Arnhem heeft informatierecht, overlegrecht, adviesrecht en agenderingsrecht en op het gebied van de servicekosten ook instemmingsrecht.

“Een belangrijke taak dus. Voor ons is het vooral plezierig om onze ideeën te kunnen toetsen bij deze vertegenwoordiging van onze huurders.”, aldus Noppe.

HOP Arnhem is overigens al voor haar oprichting betrokken geweest bij prestatieafspraken tussen Portaal en de gemeente Arnhem.

Noppe: “HOP Arnhem deed in het afgelopen jaar, ondanks dat zij toen nog in oprichting waren, al volwaardig mee aan de prestatieafspraken en heeft deze mede ondertekend. Dat hebben we erg gewaardeerd.”

Het bestuur van HOP Arnhem
Het bestuur wordt uitsluitend gevormd door huurders van Portaal en bestaat op dit moment uit Agnes Verkaart (voorzitter), Marcel van Empel (penningsmeester) en Henk Bolwiender (secretaris). Het bestuur wordt ondersteund door Sylvita Meertens van het Huurdershuis.

Voorzitter Agnes Verkaart: “We hechten niet zo aan deze rollen en willen ons vooral inzetten voor de belangen van de huurders van Portaal. Daar kunnen we best nog wat extra mensen bij gebruiken, zodat we bijvoorbeeld onderwerpen onderling kunnen verdelen.”

Eerste officiële bijeenkomst
Op donderdagavond 9 maart 2017 organiseert HOP Arnhem haar eerste officiële bijeenkomst.

Agnes Verkaart: “De tijd is nu aangebroken om de organisatie verder in te richten en onderwerpen te kiezen waarop wij ons willen richten. Hierover willen we graag van gedachten wisselen met andere huurders.”

Heeft u interesse om te komen? Meldt u dan aan bij Sylvita Meertens van Het Huurdershuis op s.meertens@huurdershuis.nl of 06-46277126.
Vooral jongeren zijn uitgenodigd om zich aan te melden.

Bron: Persbericht woningcorporatie Portaal

Reacties