Inburgeringstraject naar gemeentes: ‘wat willen wij voor die mensen betekenen’

Vanaf 2020 krijgen gemeentes meer verantwoordelijkheden op het gebied van inburgering. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurde hier een brief over aan de Tweede Kamer. D66 Arnhem organiseerde een politiek café ‘van nieuwkomer tot Nederlander’ over de vraag hoe we hier in Arnhem mee om moeten gaan. Huibert Veth en Pieter Pluijgers waren hier namens RTV Arnhem bij en maakten een uitgebreide reportage.

regierol bij gemeentes

Het inburgeringsbeleid gaat op de schop, zo heeft Koolmees aangekondigd. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de inkoop van inburgeringstrajecten. Er komt meer begeleiding vanuit de gemeente die samen met de inburgeraar na de intake een Plan Inburgering en Participatie (PIP) op moet stellen. Een inburgeraar is nu zelf verantwoordelijk en verdwijnt daardoor vaak uit beeld. Op financieel gebied gaan gemeentes meer de regierol voor de inburgeraar op zich nemen. Ook gaat de taaleis omhoog en komen er snellere sancties bij onvoldoende inzet.

Politiek verslaggever Huibert Veth sprak met Marjan van den Broek (manager Educatie & Integratie RijnIJssel), Daniel Boomsma (wetenschappelijk medewerker Van Mierlostichting), Marjon Loor (casemanager Integratie & Participatie gemeente Arnhem) en Rami Al Maghrbel (casemanager gemeente Winterswijk en begeleider statushouders).

‘in 1948 wilde één op de drie Nederlanders emigreren’

Boomsma: ‘Het inburgeringsproces is heel lang een zaak van Den Haag geweest en gaat nu terug naar de gemeenten. Daar moet je die visie nu vorm gaan geven. Als rechtvaardigheid in het geding komt, moet je optreden. Op het moment dat het ingrijpt in de vrijheid van mensen wordt het betuttelend en dan knijpt de liberaal zijn ogen even samen. In 1948 wilde één op de drie Nederlanders emigreren. Dat geeft aan dat iedereen potentieel een vluchteling kan zijn die huis en haard moet verlaten. De vraag is dan wat wij voor die mensen willen betekenen.’

‘inburgeraars nu vaak slachtoffer van malafide bureaus’

Van den Broek: ‘Inburgeraars worden nu vaak slachtoffer van malafide bureaus waar ze in werkelijkheid geen les krijgen maar een verklaring dat ze daar 600 uur geweest zijn. Ze zijn hun budget kwijt met een lening van €10.000,- maar ze hebben niet of nauwelijks les gehad. Dan zijn ze van hun inburgeringsverplichting af maar spreken de taal niet.’

‘sociale wijkteams onvoldoende ingericht’

Loor: ‘Arnhem kent acht sociale wijkteams die allemaal op een andere manier werken. Bij de overdracht van cliënten naar de sociale wijkteams merk je dat deze vaak onvoldoende zijn ingericht op de begeleiding van deze doelgroep.’

Dit is een productie van RTV Arnhem.

Reacties