Installatie college burgemeester & wethouders

Arnhem heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. De 7 wethouders die de komende 4 jaar deel uitmaken van het Arnhemse college zijn woensdagavond 8 juni door de gemeenteraad geïnstalleerd. Het gaat om 2 wethouders van GroenLinks en 1 wethouder van respectievelijk D66, Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren, PvdA en Volt.

Portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling is als volgt:

  • Ahmed Marcouch (burgemeester): Openbare orde en veiligheid
  • Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks): Stedelijke Ontwikkeling, Groen, Duurzaamheid, Cultuur
  • Paul Smeulders (GroenLinks): Financiën, Wonen en Vluchtelingen
  • Nermina Kundić (D66), Onderwijs en Jeugd, Duurzame Mobiliteit en Economie
  • Bob Roelofs (Arnhem Centraal): Burgerparticipatie, Openbare Ruimte, Binnenstad en Sport
  • Marco van der Wel (Partij voor de Dieren): Natuur, Milieu en Zorg
  • Mark Lauriks (Partij van de Arbeid): Bestaanszekerheid en Leefbare wijken
  • Maurits van de Geijn (Volt): Inclusie, Digitale Zaken, Organisatie en Publieke Gezondheid

Meer informatie over de portefeuilleverdeling is terug te lezen op de pagina ‘Samenstelling college’ van de gemeente Arnhem.

 

Reacties