JA, het is tijd voor ander afvalbeleid – ook in Arnhem [opinie]

Met regelmaat ga ik naar buiten bewapend met mijn prikstok en plastic zak om het zwerfafval in de drukke verkeersstraat in de buurt op te ruimen. Door Corona is de Hogeschool Arnhem Nijmegen gesloten en dat scheelt veel bezoek van studenten, waardoor de hoeveelheid zwerfafval merkbaar minder is. Goede gelegenheid wat verder door te lopen en zwerfafval verder van huis op te ruimen zoals in Park Presikhaaf. Als mijn plastic zak vol is dan stop ik ermee.  Je ruimte van alles op: plastic flesjes, papieren zakdoekjes, mondkapjes, blikjes, bierflesjes en McDonalds verpakkingen. Terwijl ik bezig ben word ik aangesproken door een wijkbewoner die ook zulke diensten doet en hij verzucht dat het nooit minder wordt: “Ze blijven het afval maar van zich afgooien alsof het niks is”.

Door Chris Zeevenhooven

Het huidige ‘afvalbeleid’ is leuk bedacht voor mensen die braaf meedoen, maar het werkt niet in de praktijk. Het moet anders. Met de verkiezingen voor de Tweede Kamer kan de kiezer in Arnhem ook een stem uit brengen met het referendum over het DIFTAR afvalbeleid. Beleid dat gericht is op het scheiden en daarna afvoeren van afvalsoorten voor een vast bedrag en het restafval wegbrengen voor een extra bedrag per storting, naderhand af te rekenen. Individueel gericht en fraudegevoelig. Het restafval vind je inmiddels overal en met name rondom de ondergrondse afvalcontainers in dichtbevolkte stadswijken. De gemeente is nu druk met het opruimen van die bijgezette troep rondom de containers en dat kost veel gemeenschapsgeld.

Een schone en groene wijk is beter leefbaar

De gemeente geeft via aanbesteding contracten aan bedrijven die de stad schoon houden en het groen onderhouden. Dat gaat op basis van een gewenst beeld. Maar die theorie maakt de stad in de praktijk niet schoon en ook niet mooi met kleurrijk groen. Daarom zijn er inmiddels heel wat initiatieven van bewoners om de stad wel schoon en aangenaam te maken en te houden. Ze prikken vrijwillig een zak vol, zetten plantjes neer en doen mee met groene buurtinitiatieven.

Er zijn ook organisaties die zwerfvuil prikken zoals het Kinderwijkteam en Heel Arnhem Schoon. Om het Kinderwijkteam te organiseren is geld nodig, want er komt van alles bij kijken zoals onderwijs over afval, werken met plastic, een leerzaam uitje aan het eind van het project en kundige leiding. Dat geld komt nu vooral van www.NederlandSchoon.nl, een geldpot die gevuld wordt door de afvalindustrie om statiegeld te voorkomen.

Maar dat gaat per 2022 veranderen omdat statiegeld dan zowel voor blik als plastic wordt ingevoerd. Dat zal zeker zwerfafval schelen, maar de hoeveelheid papier, plastic en verpakkingen van McDonalds is genoeg voor een vies aanzicht. Het blijft nodig dat initiatieven in de stad ruimte en geld krijgen om wijken en buurten op te vrolijken met meer groen.

Houdt samen Arnhem schoon en groen

Dus het blijft belangrijk dat we met elkaar in Arnhem de stad schoon houden en mooi groen maken. Dat kan het beste met een bijdrage voor het ophalen en opruimen van het afval gebaseerd op solidariteit. Het restafval kan dan zonder naheffing in de ondergrondse container, zodat luiers en de kippenbotten niet in huis liggen tot de zak vol is. Dan kunnen we er met elkaar, met steun van wijkinitiatieven zoals wijkplatforms, voor zorgen dat we steeds minder afval weggooien en dat er meer en meer initiatieven komen om de wijken en buurten groen te maken. Ik stem JA en kies voor een nieuw afvalbeleid met minder afval en een systeem om met elkaar de lasten te dragen en voor een schonere en groenere stad te gaan. Initiatieven in wijken en buurten die werken aan een meer leefbare stad moeten door de stad financieel gesteund worden uit de opbrengst van de afvalbelasting.

Reacties