Kieskompas Arnhems afvalreferendum

Vraag 13: Als mensen per zak restafval betalen, zullen ze hun afval beter gaan scheiden

Arnhemmers krijgen een stemhulp in de bus, die ook online in te vullen is. “Steunt u het voorgenomen besluit om: te stoppen met het betalen per afvalzak (diftar), de ondergrondse containers van het slot te halen en te zorgen dat er weer een normale (60 liter) afvalzak in past?” Door 22 stellingen te beantwoorden, wordt het standpunt over de referendumvraag inzichtelijker om op 17 maart tijdens de Tweede Kamerverkiezingen dan een JA of een NEE in te vullen.

De 22 vragen

Kieskompas stelde de volgende vragen op:

 1. Inwoners die meer restafval aanbieden, moeten ook meer betalen
 2. Het afvalbeleid moet in de eerste plaats simpel zijn, ook als dat duurder is
 3. Afvalcontainers moeten alleen met een pasje geopend kunnen worden, ook als dat tot meer zwerfafval leidt
 4. Voor het weggooien van afval moet je weer gebruik kunnen maken van grotere 60 liter zakken
 5. De gemeente moet afvalscheiding afdwingen door burgers te laten betalen per zak restafval
 6. Om geld te besparen, zullen mensen hun restafval in de gratis plastic-containers gooien, waardoor de afvalscheiding niet meer werkt
 7. Mensen die hun afval beter scheiden, hoeven ook minder te betalen
 8. Als de containers op slot zitten, wordt voorkomen dat mensen en bedrijven die daar niet voor betalen toch restafval in de containers dumpen
 9. Door mensen te laten betalen per vuilniszak zal de totale hoeveelheid restafval niet verminderen
 10. Een vast bedrag voor afval is niet eerlijk, want dan betalen mensen die hun afval scheiden net zoveel als mensen die het niet doen
 11. Afvalscheiding is voor sommige huishoudens niet goed mogelijk en moet daarom worden afgeschaft
 12. Pasjes gebruiken om de afvalcontainers te openen is veel te lastig en moet worden afgeschaft
 13. Als mensen per zak restafval betalen, zullen ze hun afval beter gaan scheiden
 14. Er moet een vaste afvalheffing komen, ook als dat voor mij duurder zou zijn dan betalen per zak restafval
 15. Het betalen per afvalzak moet blijven, ook als de opening van de containers niet wordt vergroot en er alleen 30 liter zakken in kunnen
 16. Het is veel eerlijker om mensen per zak restafval te laten betalen dan een hoger vast bedrag
 17. Omdat mensen per zak restafval moeten betalen, zullen veel afvalzakken naast de container geplaatst worden
 18. Afvalscheiding is te ingewikkeld voor burgers, dat moet de gemeente gewoon doen
 19. Als mensen zich meer bewust worden van hoeveel ze weggooien, zal er minder afval worden aangeboden
 20. Betalen per afvalzak is niet eerlijk voor mensen die geen mogelijkheid hebben om hun afval te scheiden
 21. Als mensen per afvalzak moeten betalen, is er een extra prikkel om afval te verminderen
 22. Betalen per afvalzak zal tot extra kosten leiden omdat er meer zwerfvuil moet worden opgeruimd

Kieskompas

Er zijn enorm veel ‘ja maar’ antwoorden te bedenken, maar de keuzes beperken zich tot ‘Helemaal mee eens’ tot en met ‘Helemaal mee oneens’ met daar tussenin nog een ‘neutraal’ en een ‘geen mening’.

Op papier kan je eigen score dan op een ‘Referendum meter’ ingetekend worden, online wordt dat woord niet gebruikt.

KLIK VOOR DE ARNHEMSE STEMHULP

 

Reacties