Jongerennetwerk zoekt jongeren met schulden

Een nieuw initiatief helpt jongeren van schulden af te komen: Presikhaaf University, Stichting Jam en AM-Supportteam gaan samen een jongerennetwerk opzetten waarmee ze schulden bij jongeren proberen te voorkomen. Dat hebben zij vastgelegd in een overeenkomst. De gemeente Arnhem ondersteunt ze daarbij. Dat kan dankzij een gift van 1 miljoen euro van de Dullertsstichting.

Rolmodellen

Jongeren met schulden ervaren een hoge drempel om zich aan te melden bij de reguliere hulpverlening. Daardoor krijgen ze te laat hulp, of helemaal niet. Dit nieuwe jongerennetwerk gaat juist deze jongeren proberen te bereiken. Dat doen ze met rolmodellen en ervaringsdeskundigen. Uit gesprekken met jongeren met schulden, blijkt dat ze juist daar gevoelig voor zijn.

Actief op zoek

Er komen geen nieuwe manieren om schulden te voorkomen of op te lossen. Daarvoor bestaan al genoeg trajecten in Arnhem. Eerder dit jaar riep de gemeente ook al een ‘jongerenperspectieffonds’ in het leven, dat bedoeld is om schulden bij jongeren op te lossen, zodat die een goede toekomst niet meer in de weg staan. Het jongerennetwerk gaat vooral zorgen dat jongeren met schulden van deze dienstverlening gebruik kunnen maken.

Jongeren kunnen zich melden, maar de aanpak kenmerkt zich juist doordat men actief op zoek gaat naar jongeren met schulden. Via contacten op de straat, op school, op sportclubs maar ook online. Op die manier kunnen we jongeren bereiken die nu juist buiten beeld blijven omdat zij dus niet ‘buiten’ te vinden zijn.

Belevingswereld

De deelnemende organisaties worden door jongeren niet gezien als ‘officiële instanties’, maar juist als mensen die dicht bij hun belevingswereld staan. Ze komen zelf uit Arnhem, zijn bekend in hun wijken, en worden gezien als rolmodellen. Samen beschikken zij al over een groot en zeer divers netwerk onder jongeren. Jongeren voelen zich hier op hun plek.

Deelnemende organisaties

Presikhaaf University biedt leerlingen uit Presikhaaf huiswerkbegeleiding en sportactiviteiten aan. Presikhaaf University bestaat uit 50 vrijwilligers die leerlingen begeleiding bieden. Samen versterken zij de wijk Presikhaaf en bieden kinderen en jongeren gelijke kansen.

Stichting JAM zet zich in voor jonge moeders in de leeftijd van 16 tot en met 27 jaar uit Arnhem en omstreken. Ze bieden jonge moeders begeleiding en hulp.

Het AM-Supportteam is een jongeren ondersteuningsorganisatie die op een effectieve manier sport (voetbal) weet te verbinden aan sociale, educatieve en maatschappelijke initiatieven om jongeren hierdoor meer of betere kansen te bieden.

De Dullertsstichting helpt mensen met weinig financiële middelen hun leven op de rit te krijgen. Particulieren met een te krap budget, die buiten hun schuld in deze situatie verkeren, kunnen bij de stichting aankloppen. Daarnaast biedt de stichting biedt ondersteuning aan diverse instellingen, waaronder zorg- en welzijnsorganisaties, dagopvang, wijkorganisaties en vakantiekampen.

Reacties