Kleurrijk Presikhaaf: koopzondag de 30e

De Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen (AFvM) organiseert op zondag 30 september een muziek-, dans- en zangfestijn in het winkelcentrum Presikhaaf. Groepen uit Presikhaaf treden live op met bijdragen uit verschillende windstreken: Arnhems Fanfare Orkest, ATK Brass, El Ele dans- en muziekschool, KDOW accordeonvereniging, Parade Girls en het WereldVrouwenKoor. Verder laten trommelaars van Bateria Monte Reno uiteenlopende en stuwende ritmes uit Brazilië horen.

Waarom het thema: “Kleurrijk Presikhaaf”?

Presikhaaf is een mooie wijk om in te wonen, te werken en te recreëren. Ook op het gebied van zorg en onderwijs kent Presikhaaf hoogwaardige voorzieningen. Daarnaast heeft Presikhaaf een gevarieerde bevolkingssamenstelling. De allochtone bevolking bestaat voornamelijk uit mensen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst. Uit onderzoek blijkt, dat de verhouding allochtone en autochtone bevolking ongeveer 50% bedraagt.

Deze bevolkingsgroepen leven prima naast elkaar, maar met elkaar zou beter kunnen, met andere woorden: de sociale cohesie in de buurten is voor verbetering vatbaar. Het festijn “Kleurrijk Presikhaaf” wil daartoe een bescheiden bijdrage leveren door muziek-, dans- en zang op te voeren, die zoveel mogelijk aansluiten bij de gemengde bevolkingssamenstelling van Presikhaaf.

Zondagmiddag tijdens de koopzondag

Mensen van verschillende afkomst kunnen elkaar zo ontmoeten onder het motto: “muziek-, dans- en zang verbindt”. Iedereen (ouderen/jongeren, volwassenen/kinderen) is tussen 12u en 17u van harte welkom om gratis te genieten van liveoptredens op 30 september 2018 in het gastvrije winkelcentrum Presikhaaf.

Reacties