Koerswijzer Arnhem: compacte stad

Via een online Koerswijzer enquête konden Arnhemmers laten weten hoe ze op weg naar 2040, denken over de belangrijkste opgaven waar de stad voor staat. Het scenario dat inwoners medio september het vaakst gekozen hebben bij het invullen, is ‘een compacte stad’.

Bijna 3.600 inwoners van Arnhem vulden de enquête in. Onder een compacte stad verstaan we een stad die vooral groeit in het hart van de stad en waar we het autoluwe centrum – een mix van woningen en bedrijven – over de Rijn vergroten. Zo worden Arnhem-Noord met Arnhem-Zuid verbonden.

Belangrijkste thema’s

55% van de invullers gaf dit scenario de voorkeur. De verschillen tussen de scenario’s waren echter klein. Bijna alle inwoners (91%) wilden ook de scenario’s zien en beoordelen. Naast Compacte Stad waren dat Netwerkstad en Stad van Boulevards. Bij het zien van de scenario’s kozen inwoners juist weer voor netwerkstad.

BEKIJK ALLE SCENARIO’S

Het belangrijkste thema voor inwoners van Arnhem is Natuur, groen en recreatie. Het thema Voorzieningen (aanbod van winkels, horeca, supermarkt, huisarts) en Klimaat en Energie stonden ook in de top 3. Het thema dat het minst vaak in de top drie is opgenomen is Mobiliteit. De ruimte in de stad is echter beperkt. De keuzen die we op deze thema’s maken, bepalen hoe de stad er uit komt te zien. En dat staat straks in de Omgevingsvisie. 33% van de respondenten gaf aan in het vervolg te willen meepraten over deze Omgevingsvisie.

Verder in gesprek op meedenken.arnhem.nl

Het is belangrijk om duidelijker te krijgen wat de Arnhemmer aanspreekt in de verschillende scenario’s en welke functies (wonen, werken en vrije tijd) de Arnhemmer op welke plek belangrijk vindt. De gemeente wil daarom graag verder in gesprek met inwoners over een aantal thema’s die bepalend zijn voor de inrichting van de ruimte.

Zo staat Arnhem ook voor de opgave om 16.000 woningen bij te bouwen. Hoogbouw kan een uitkomst zijn om het groen te behouden. Dit is het eerste onderwerp waarover de gemeente met inwoners in gesprek wil.

Tot 23 december staan er stellingen over hoogbouw online
MEEDENKEN.ARNHEM.NL

Wie denkt er mee?

Reacties