Komkommertijd [4]

Het is duidelijk vakantietijd: de stad is rustig, mensen zijn weg, grotere evenementen komen pas later weer deze maand, de politici zijn met reces en de mailboxen blijven leeg. Toch levert een rondje fietsen door de stad al snel interessante, grappige of opmerkelijke beelden op: komkommertijd!

Wat staat de Rijn laag. Wat zijn de rivierstranden breed! We troffen een bericht uit 2015: ‘De waterstand in de Nederrijn is de laatste veertig jaar niet zo laag geweest als momenteel het geval is. Rijkswaterstaat heeft daarom vrijdag een waarschuwing voor de lage waterstand afgegeven voor de scheepvaart, de waterschappen, industrie en natuurbeheerders.’ Maar dat was 2015, dus de droogte in Europa waardoor de waterstanden dalen is dit jaar nog niet gevaarlijk? Nee, nog niet. Rijkswaterstaat zegt op 2 augustus: ‘De afvoer van de Rijn en de IJssel is op dit moment laag voor de tijd van het jaar. Rijkswaterstaat en de waterschappen kunnen met de nodige maatregelen aan de watervraag voldoen en houden de situatie nauwlettend in de gaten.’

Maar brede stranden dus! Om heerlijke vakantiemiddagen of avonden op te hebben. En hoewel zomervakantie en warm genoeg; het ziet er nooit echt zwart van de mensen.

Komkommertijd.

Reacties