Koninklijk Besluit: Ahmed Marcouch herbenoemd als burgemeester

Burgemeester Marcouch: 'Lezen is kennis en kennis is vrijheid' © Zefanja Hoogers 2019

‘Lief Arnhem, ik ben zo blij met het Koninklijk Besluit voor mijn herbenoeming als burgemeester, voor zes nieuwe jaren. Omdat wij passen bij elkaar, u en ik’, schrijft burgemeester Marcouch op zijn sociale media.

Burgemeester Ahmed Marcouch is voor zes jaar herbenoemd in Arnhem, meldt het Koninklijk besluit.  De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Hanke Bruins Slot heeft dit onlangs bericht aan de Commissaris van de Koning John Berends. Het Koninklijk besluit volgt op de aanbeveling van de gemeenteraad eerder dit jaar, in maart 2023 bekend gemaakt in de raadzaal door de vertrouwenscommissie onder leiding van raadslid Mark Coenders.

Werken aan beloftes

Ahmed Marcouch kijkt uit naar zes nieuwe jaren om te werken aan zijn belofte dat hij er met de wethouders, raadsleden, ondernemers en bewoners alles aan kan doen om Arnhem als geheel op te tillen tot brede welvaart. Hij deelt het ideaal dat voor de vooruitzichten van de Arnhemmers het niet meer uitmaakt in welke straat hun wieg staat. Arnhem staat bekend om de ondernemerszin, cultuur, en sport en is algemeen hoog gewaardeerd om de natuur. Marcouch: ‘Des te schrijnender is de hardnekkige armoede van generatie op generatie en het urgente gevaar van criminaliteit, in de vijf wijken van Arnhem-Oost en ook daarbuiten moet dat uit de stad van mijn dromen’.  

Brede alliantie

Burgemeester Ahmed Marcouch, die vijf jaar geleden reageerde op een profiel dat zocht naar een burgemeester ‘als schaap met vijf poten’,  is blij met het Koninkijk Besluit en verwelkomt de brede alliantie om de stad te herstellen van achterstanden: ‘Wij  prijzen ons in Arnhem gelukkig met een keur aan bondgenoten, van ministers in Den Haag tot docenten in de klas en van ondernemers tot jongerenwerkers wij allen zijn in deze stad ook buiten kantoortijd actief voor de brede welvaart van de Arnhemmers’. Een brede alliantie, inclusief de jongerenwerkers en sportverenigingen, gaat de komende achttien jaar een nieuwe generatie Arnhemse burgers helpen opgroeien tot burgers die voluit kunnen deelnemen aan de samenleving.

Op 1 september 2023 begint de tweede ambtstermijn van de burgemeester van Arnhem.

Reacties