Marilyn A-Kum eerste Arnhemse Coördinator tegen Discriminatie en Racisme

Marilyn A-Kum aan de Rijn bij de Nelson Mandelebrug © Babet Hogervorst

Marilyn A-Kum is de nieuwe Arnhemse Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (ACDR). Dat maakte de gemeente Arnhem vorige week bekend. Zij gaat onafhankelijk van de gemeente aan de slag met het voorkomen en terugdringen van discriminatie in de stad. De ACDR is een initiatief van de Arnhemse gemeenteraad. Arnhem is de eerste gemeente in Nederland met een lokale coördinator tegen discriminatie en racisme.

Het onzichtbare zichtbaar maken

‘Discriminatie lijkt vaak heel duidelijk en zichtbaar’, aldus A-Kum. ‘Soms is het dat ook. Maar veel vaker niet. Dan is het juist verborgen en subtiel. Ik wil het onzichtbare zichtbaar maken, en daar het gesprek over aangaan. Dat begint met een open gesprek, waar voelen mensen zich op buitengesloten en hoe komt dat. Daarnaast is bewustwording en agendering belangrijk. Niet alleen voor de voor de hand liggende onderwerpen waar al aandacht voor is, maar ook onderwerpen die politiek en maatschappelijk niet als urgent worden gezien. Denk aan uitsluiting vanwege iemands manier van denken, geloofsovertuiging en levenswijze. Of uitsluiting omdat iemands talent en vermogen wordt gekoppeld aan diens leeftijd, achtergrond of de sociale klasse waaruit die komt. Uitsluiting op welke grond dan ook is schadelijk voor het individu en de samenleving en daarin zou er geen ranking in moeten zitten.’

Juiste persoon op de juiste plek

Wethouder Inclusie Maurits van de Geijn: ‘Arnhem wil een inclusieve stad zijn waar iedereen zich thuis voelt. We zijn volop bezig om discriminatie en racisme in de stad aan te pakken. Met deze coördinator geven we daar opnieuw een impuls aan. We zochten iemand die veel affiniteit heeft met het tegengaan van discriminatie en racisme. Iemand die kan stimuleren, aanjagen en verbinden én iemand die de vinger op de zere plek kan leggen. Marilyn A-Kum is de juiste persoon op de juiste plek.’

Veel ervaring met inclusie en diversiteit

A-Kum is een bekende in Arnhem en heeft haar veel ervaring met onderwerp diversiteit en inclusie. Als inwoner van Arnhem kent ze de Arnhemse samenleving goed. In haar rol als raadslid (2010-2018) heeft zij bijgedragen aan de ambities op het gebied van diversiteit en inclusie. Ook als lid van de Provinciale Staten van Gelderland (2019-2023) was zij portefeuillehouder van deze thema’s. Zij zette het slavernijverleden op de provinciale agenda en heeft zich ingezet om een Arnhems slavernijmonument mogelijk te maken.

Onafhankelijk

De ACDR werkt onafhankelijk en vult daarom zelf de opdrachtomschrijving in, op basis van enkele uitgangspunten die de gemeente haar meegeeft. Zo gaat zij signalen ophalen over discriminatie en racisme om een goed beeld te krijgen. Daarna op basis van dat beeld en de analyse ervan focus en prioriteiten aanbrengen. Vervolgens aanbevelingen doen aan de gemeente en andere organisaties, en de uitvoering daarvan actief volgen. De ACDR gaat in eerste instantie voor een jaar aan het werk. Aan het einde van dat jaar besluit de gemeente op welke manier de functie wordt voortgezet.

Eerste lokale coördinator

Het is de eerste keer dat er op gemeentelijk niveau een coördinator tegen discriminatie en racisme is. Landelijk kent Nederland al wel sinds 2 jaar een Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR). Arnhem heeft deze landelijk coördinator ook betrokken bij het vormgeven van de opdracht voor de lokale ACDR.

 

Reacties