De Arnhemse Aanpak Volkshuisvesting (met video)

Paul Smeulders, wethouder Wonen: “We zien een duidelijke wooncrisis in Arnhem. We hebben een grote verantwoordelijkheid om te zorgen dat elke inwoner een plek heeft waar hij zich écht thuis voelt. Met deze Woonvisie bouwen we aan een stad waar goed wonen geen privilege, maar een recht is.”

“Een spiegeling van de stad”

Arnhem zet in op zowel nieuwbouw als het efficiënter gebruik van bestaande gebouwen. Allereerst betekent dit dat we duizenden woningen gaan bouwen in het gebied Spoorzone Arnhem-Oost. Om de tweedeling in de stad te verkleinen, wordt het aandeel sociale huur gespiegeld. Dat betekent dat nieuwbouwprojecten in veerkrachtige wijken 60-100% sociale huur zullen gaan bevatten, een aanzienlijke verhoging ten opzichte van de huidige 30% die voor de hele stad geldt. Woningcorporaties spelen een belangrijke rol in deze ontwikkeling. Zij worden ook uitgedaagd om in deze wijken lege kantoorpanden of villa’s op te kopen om deze te splitsen in sociale huurwoningen. Bovendien wil de gemeente dat over de projecten heen voor 20% aan betaalbare koopwoningen (< € 355.000) wordt gerealiseerd.

Pak slechte verhuurders aan

De stad zet in op een versnelling in de verduurzaming van woningen en introduceert maatregelen om goed verhuurderschap te waarborgen. Op slechte verhuurders komen de schijnwerpers te staan. Met een nieuwe vergunningsplicht en de oprichting van een taskforce wordt actief gecontroleerd op goed verhuurderschap. Waar nodig zullen woningen van slechte verhuurders actief worden opgekocht.

Wonen als Fundament

Arnhem biedt extra ondersteuning voor kwetsbare inwoners en inwoners met een zorgbehoefte. Via het Housing-First-initiatief wordt ingezet op het beëindigen van dakloosheid.

Initiatieven zoals het belonen van samenwonen en het bevorderen van woningruil dragen bij aan een vlottere doorstroom op de woningmarkt. Arnhem wil samenwonen vanuit vriendschap en liefde belonen. Als twee mensen die allebei een sociale huurwoning hebben of hiervoor ingeschreven staan samen gaan wonen, dan worden hun wachttijden – de “meettijd” – bij elkaar opgeteld. Daarnaast krijgen ouderen extra aandacht, met voorzieningen in elke wijk waar zij samen van hun oude dag kunnen genieten.

Ook wordt de ‘Week van de Woningruil’ gelanceerd. Een initiatief waarbij Arnhemmers de mogelijkheid krijgen om te ervaren hoe het is om in een andere woning of wijk te wonen. Dit initiatief is gekozen tot Beste Woonidee van Arnhem uit een totaal van 138 inzendingen. Het Beste Woonidee van Arnhem was een wedstrijd waarin Arnhemmers hun beste idee om de wooncrisis tegen te gaan konden indienen.

Paul Smeulders, wethouder Wonen: “In deze woonvisie kiezen we expliciet de kant van de inwoners – zowel de huidige als de toekomstige – die de afgelopen jaren het meest te lijden hebben gehad onder de wooncrisis. Het recht op wonen staat centraal. We willen onze inwoners zoveel mogelijk woonzekerheid bieden.”

Ontwerpvisie

De Ontwerp-Woonvisie moet nog worden vastgesteld door de gemeenteraad van Arnhem. De afgelopen maanden is er met vele inwoners en vakmensen over de woonvisie gesproken. Om belanghebbenden en geïnteresseerden te informeren over de ontwerpvisie, wordt het stuk vier weken, tot en met 12 november 2023, ter inzage gelegd. In deze periode kunnen mensen vragen stellen over de Ontwerp-Woonvisie, een gesprek aangaan, of een (schriftelijke) zienswijze indienen.

Kijk voor meer informatie en de woonvisie op www.arnhem.nl/woonvisie.

 

Reacties