‘Meinerswijk groen ‘Central Park’ voor hele stad’

CDA-lijsttrekker Ine van Burgsteden (Foto CDA)

Op het stadhuis wordt hard gewerkt aan het bestemmingsplan voor Stadsblokken-Meinerswijk. In de verkiezingscampagne speelt de ontwikkeling van het gebied geen rol van betekenis meer, Arnhem zei immers massaal Ja tegen de plannen in het referendum van 2016. Maar toch verschillen de partijen wat betreft de accenten die gelegd worden. ‘Het moet een groen Central Park worden voor de hele stad’, zegt CDA-lijsttrekker Ine van Burgsteden.

Voor D66 is het belangrijkste aan de ontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk behoud, uitbreiden, toegankelijk maken en houden van een groot waardevol uiterwaardennatuurgebied. 150 ha. erbij! Het transformeren van versteende industrieterreinen naar natuur, het inpassen van cultuur en evenementen; het openstellen van het gebied voor wandel- en fietsroutes en recreatie en een beperkt aantrekkelijk woonmilieu.

D66: Het belangrijkste is natuur!

‘Maar als je echt het belangrijkste in een woord wilt hebben dan is dat: NATUUR! zegt Hans de Vroome mede namens lijsttrekker Sabine Andeweg. Qua woningbouw is hij voor een evenwichtige samenstelling van vrije markt en sociale woningbouw. ‘Ik denk dat de afgesproken verhouding 30 procent sociale woningbouw prima is. Het is onze verantwoordelijkheid voor alle groepen inwoners in Arnhem woningaanbod te creëren. een goede mix is mogelijk en ook nodig voor het √ºberhaupt kunnen realiseren van het plan.’

Beter toegankelijk

D66 is blij met de uitbreiding van de fiets- en wandelroutes en de toegankelijkheid daarvan. ‘Ook de fietsroute van Malburgen naar Stadsblokken is prima. Wel zoeken we nog naar een goed vervolg naar het centrum van Arnhem. Kan en moet dat op een creatieve manier via de Mandelabrug, via een goede aansluiting op de creatieve groene corridor het Roermondsplein? Zijn er mogelijkheden voor een fietsbrug in het verlengde van de fietsroute vanuit Malburgen en kunnen voetgangers en fietsers eventueel mee met OV over water met de watertaxi, pont of een veer?’ vraagt De Vroome zich af.

Maatregelen tegen sluipverkeer

De Vroome: ‘Er is – ook door ons – een voorkeursvariant uitgesproken voor de ontsluiting van het autoverkeer; de zogenoemde oostelijke ontsluiting. Verkeer van en naar Meinerswijk wordt ontsloten via een verlegde Eldensedijk, voor de werf langs naar Stadsblokken. Het verkeer van Stadsblokken en Meinerswijk van en naar het centrum van Arnhem wordt ontsloten via een te maken kruising met de Eldenseweg. Een volledige T-kruising dus voor twee richtingen. Tot slot moet sluipverkeer via de Gelderse Rooslaan voorkomen worden, wellicht zelfs door dit fysiek voor autoverkeer onmogelijk te maken.’

D66 is voor concentratie van woningbouw in zijn algemeenheid, maar hier betwijfelt De Vroome dat. ‘Zeker zijn we voor concentratie. Maar in dit gebied is sprake van beperkte goede inpassing van wonen; dat is naar mijn mening ook ingegeven door het bijzondere karakter van het gebied. Op het oude industrieterrein Meinerswijk mag zeer beperkt gebouwd worden, in en dicht tegen de natuur, in plaats van de industrie. Op Stadsblokken mag iets meer gebouwd worden en in zekere zin misschien ook iets meer concentratie. Ook door het gebied bepaald aan de rand van de voormalige industriezone en rekening houdend met de cultuurfuncties.’

Roeland van der Zee (VVD) ziet de plannen met vreugde door gaan, ook na de verkiezingen: ‘Er is geen partij die in de coalitieonderhandelingen deze ontwikkeling nog kan stoppen. Het planvormingsproces is zorgvuldig doorlopen, de gebiedsvisie is vastgesteld en het bestemmingsplan is bijna klaar. Als je dat nog zou willen terugdraaien, dan maak je je als stadsbestuur een onbetrouwbare partner. Daar wil niemand aan.’

VVD: beperkte sociale woningbouw

Het liefst ziet de VVD zo weinig mogelijk woningbouw in het gebied. Van der Zee: ‘De woningopbrengsten moeten de groene gebiedsontwikkeling en culturele voorzieningen mogelijk maken. Sociale woningen leveren vrijwel niets op en dragen daar dus niet aan bij. Dan moet je dus óf veel meer woningen bouwen, óf concessies doen aan je ambities voor het gebied. Een keus uit twee kwaden. Onze voorkeur is om het aantal sociale woningen in dit gebied heel beperkt te houden.’

PvdA: Partijen bij elkaar brengen

De PvdA zegt bij monde van Eric Greving dat dat wel mee zal vallen. ‘De projectontwikkelaar zegt dat er ruimte is voor sociale woningbouw in het gebied. Waar het in het bestemmingsplan om gaat zijn de exacte vierkante meters, waar de mens ruimte krijgt en waar de natuur. Ook moet woningbouw aanvullend zijn aan de overige maatschappelijke, culturele en recreatieve functies. De politiek volgt het proces gedetailleerd, zegt hij en dat doet eigenlijk heel Arnhem. Greving hoopt dat alle partijen goed samenwerken.

Overigens heeft Milieudefensie verleden jaar aangekondigd naar de Raad van State te stappen, nadat in twee democratische processen (het referendum en het Raadsbesluit) volop Ja is gezegd tegen de plannen.

Greving hoopt dat de strijdbijlen gauw worden begraven. Het is belangrijk dat alle partijen goed naar elkaar luisteren en met elkaar praten’, zegt hij. De PvdA is voorstander van de plannen, aangezien 70 procent van de mensen bij het referendum ‘voor’ heeft gestemd. ‘Dit betekent alleen niet dat er nu niet meer naar de tegenstanders geluisterd moet worden. Hier ligt ook een rol voor de gemeente om partijen bij elkaar te brengen.’

CDA: Central Park voor hele stad

De plannen laten zien dat het gebied zoveel beter tot z’n recht kan komen voor de stad, zegt lijsttrekker Ine van Burgsteden. ‘CDA ziet het als het Central Park van Arnhem!’

Verkeersontsluiting van het gebied vraagt nog wel de aandacht, zegt ze. ‘Bij een goede invulling van het gebied hoort ook een goede verkeersontsluiting.’

Ze vindt dat een mix van wonen het gebied verrijkt. Binnen het gebied van Stadsblokken past een mix van sociale bouw en duurdere bouw. ‘Overigens vindt CDA dat in heel Arnhem ingezet moet worden op midden- en hoge huur en koopwoningen. Dit helpt het zogenaamde scheefwonen verminderen en aantrekken van gezinnen waardoor economische structuur en verenigingsleven versterkt wordt.’

Ine van Burgsteden is zeer tevreden hoe KWP met de stad meedenkt. ‘KWP toont zich een zeer betrokken ontwikkelaar met respect voor omwonende/inwonende en het gebied, nadat er heel lang plannen zijn gemaakt door anderen. En de stad heeft vroeger, voor het referendum al veel meegepraat. Er is zo’n 10 jaar geleden een intensief, op allerlei wijze interactief, proces geweest om tot een visie te komen. De aanvankelijke tegenstanders (Stichting Waterband) hebben daar een prominente rol vervuld en hebben de zorgen van destijds een plek kunnen geven in de visie waar ze verguld mee zijn.’ En Van Burgsteden kan zelf ook niet wachten, op het moment dat Arnhem massaal naar het stadsstrand kan. Straks kunnen we gaan wanneer de zon schijnt. ‘Wat het CDA betreft, zo snel mogelijk.’

Reacties