Arnhem kan trots zijn op project verduurzaming scholen

<p><img src="/images/uploads/photo-4.JPG" alt="Slimopgewekt en Gelderland Valoriseert bij de Johannesschool in Arnhem" height="368" width="550" style="border:0px solid; margin-bottom: 5px;" /></p>
<p>Eind vorig jaar kreeg ik een uitnodiging van Christiaan Holland, programmamanager Energie van <a href="http://specials.han.nl/sites/gelderlandvaloriseert/" target="_blank">Gelderland Valoriseert</a> of ik wilde deelnemen aan een bootcamp. Enkele (startende) ondernemers hadden zich bij Gelderland Valoriseert gemeld met het plan om zoveel mogelijk scholen te verduurzamen door ledverlichting en zonnepanelen aan te leggen. Ze waren geïnteresseerd in samenwerking met de HAN en andere partners binnen Gelderland Valoriseert om hun project <a href="http://www.slimopgewekt.nl" target="_blank">Slim Opgewekt</a> een vliegende start te geven.</p>

<p>Moet eerlijk zeggen dat ik tot dat moment nog niet had gehoord van Gelderland Valoriseert maar ik kende de startende ondernemers en het leek me dan ook zeker interessant om met ze mee te denken. Maar wie had toen kunnen denken dat het project binnen een half jaar bij zeven scholen (inclusief de basischool van mijn dochter) van start zou gaan? Afgelopen week kwam zelfs minister Henk Kamp samen met Tweede kamerlid Liesbeth van Tongeren <a href="http://www.arnhem-direct.nl/berichten/minister_kamp_viert_verduurzaming_scholen_in_arnhem_op_27_mei" target="_blank">naar Arnhem</a> om de verduurzaming van de scholen te vieren.</p>

<p>Ik sprak kort met Hilde van Dijk, een van de initiatiefnemers van Slim Opgewekt en Christiaan Holland van Gelderland Valoriseert over de samenwerking, het bezoek van Henk Kamp aan Arnhem en over de toekomstplannen.</p>
<p>Wat is Slim Opgewekt en waar staan het nu?</p>

<p>Hilde van Dijk: “Slim opgewekt! is een initiatief dat basisscholen helpt met verduurzamen. Wij merken dat scholen graag willen verduurzamen. Helaas komen projecten lastig van de grond door complexiteit en hoge voorinvestering. Dat is jammer want juist voor de toekomstige generatie, de schoolkinderen, valt het meest te winnen. Met Slim opgewekt! maken we zonnestroom haalbaar zonder voorinvestering. We richten ons op energiebesparing en groen opwekken. Maar waar het ons echt om gaat is bewustwording bij kinderen. Dat maakt duurzaamheid succesvol. Afgelopen maandag vierden we de eerste 7 Slim opgewekte scholen samen met Minister Kamp en Liesbeth van Tongeren. In totaal zijn er ruim 700 zonnepanelen op de daken geplaatst en 1500 Tl-buizen vervangen door LED-verlichting. Daardoor stoten de scholen gezamenlijk 121.000 kilo minder CO2 uit. Ter vergelijking: Er zouden 24 voetbalvelden beplant met 5.045 bomen voor nodig zijn om die CO2 te compenseren.”</p>

<p>Wat is Gelderland Valoriseert en welke rol heeft het gespeeld in Slim Opgewekt?</p>

<p>Christiaan Holland: “Gelderland Valoriseert is een programma dat innovatie en bedrijvigheid wil aanjagen op de gebieden energie, chemie en creatieve industrie. Zeg maar een soort innovatieversneller. Concreet doel is om rond veelbelovende ideeen samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen op gang te krijgen en te zorgen dat er op basis van innovatieprojecten nieuwe bedrijven gaan starten. Slim opgewekt heeft zich in een prille fase bij ons gemeld. We hebben een expert-workshop voor ze georganiseerd om mee te denken met hun plannen. We hebben verbindingen gelegd in ons netwerk. Daarna hebben we ze geholpen met startfinanciering. Het gaat niet om een subsidie maar om een zogenaamde zachte lening.”</p>

<p>Hilde van Dijk: “Bij Gelderland Valoriseert hebben we een bootcamp gehad waarbij we in contact zijn gekomen met interessante personen/instellingen. Met aanwezigen van deze bootcamp hebben we nog steeds regelmatig contact. Naast de bootcamp hadden we tevens de leningsfaciliteit aangevraagd. Deze is in eind 2012 toegekend. Door omstandigheden is deze lening echter pas in de lente van 2013 uitgekeerd. Dat is voor een startend bedrijf uiteraard lastig. Wel zijn we blij dat het nu dan wel gelukt is.”</p>

<p>Afgelopen week de lancering van de projecten bij de basisscholen, hoe is het wat jullie betreft gegaan?</p>

<p>Hilde van Dijk: “De lancering van de scholen was fantastisch. Het weer zette deze scholen letterlijk in het zonnetje. In 2 dagen tijd hebben we 7 stroomneutrale scholen gevierd, met 1.600 leerlingen, 3 wethouders (Margreet van Gastel en Luuk van Geffen van de Gemeente Arnhem en Vincent van Uem van gemeente Groenlo), 2e kamerlid Liesbeth van Tongeren en Minister Kamp. En daar bovenop is ook nog het startschot gegeven voor de verduurzaming door Slim opgewekt! van de e-garage door Gedeputeerde Annemieke Traag. De kinderen hadden allemaal een wens gemaakt voor de toekomst, en deze hebben we in een tijdcapsule onder de schoolpleinen begraven. Kortom: voor kinderen en volwassenen twee prachtige dagen!”</p>

<p>De Gelderlander schreef eerder deze week over een <a href="http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem/zuur-zonnepanelenfeestje-in-arnhem-1.3836411" target="_blank">zuur zonnepanelenfeestje</a> omdat door strengere regels niet alle scholen aan het project zouden kunnen meedoen. Wat is jullie mening daarover? </p>

<p>Christiaan Holland: “Slim opgewekt wil veel meer scholen verduurzamen. Die 7 scholen zijn het begin. Voor het vervolg is wel weer financiering nodig. Er was sprake van een landelijke regeling waar ze gebruik van konden maken maar daar wilde de gemeente Arnhem niet aan mee werken. Het ging om een garantstelling. Het zou goed zijn als Rijk, provincie en gemeente niet op mekaar gaan zitten wachten. De rol van de overheid is er nu een van gas geven en remmen tegelijk. Ik denk dat het Ministerie drempels moet wegnemen opdat provincie en gemeente makkelijker kunnen gaan financieren. De regels veranderen te vaak en dat is funest voor lange termijn investeringen.”</p>

<p>Hilde van Dijk: “Eerlijk gezegd vind ik het heel jammer dat de Gelderlander alleen een negatief onderwerp aanstipt, terwijl er zulk prachtig positief nieuws van de dag was. Natuurlijk kunnen we kijken wat er NIET gebeurt. Mijn filosofie is dat beweging in gang wordt gezet door te laten zien wat WEL gebeurt. Gelukkig zijn er vele andere nieuwsbronnen die het positieve verhaal hebben verteld. Het klopt dat het voor scholen niet makkelijk is om over te stappen op zonnestroom, of om stroomneutraal te worden. Dat wil niet zeggen dat het niet kan. Het kan wel degelijk, en deze 7 Gelderse scholen zijn daar het bewijs van. Met het zien van wat er mogelijk is op scholen, en het effect dat verduurzaming heeft juist voor de toekomstige generatie, hopen we Minister Kamp extra te motiveren om in zijn besluitvorming duurzame argumenten mee te wegen. Tot slot vind ik het heel sportief van Minister Kamp dat hij is gekomen, op basis van de uitnodiging van Liesbeth van Tongeren die hij accepteerde in de kamer.”</p>

<p>Wat zijn de volgende stappen die nu worden gezet?</p>

<p>Hilde van Dijk: “Naar aanleiding van de persaandacht en de lancering, melden verschillende scholen zich bij Slim opgewekt. Wij hebben als doel zoveel mogelijk scholen te verduurzamen. We gaan ons nu inzetten om bestuurders en directeuren te enthousiasmeren hun scholen te verduurzamen en daarmee financieel- en milieuvoordeel te behalen. Ondertussen is het monitoringsplatform gelanceerd: in de gang van elke school hangt een scherm waarop op kindvriendelijke wijze de opgewekte opbrengst te zien is. Voor dit platform hebben we nog heel veel ideeën om duurzaamheid nog beter onder de aandacht van de leerlingen te brengen. Ook daar werken we aan door.”</p>

<p>Christiaan Holland: “Gelderland Valoriseert wil aan de slag met solar concentration. Door plastic lenzen heb je minder dure panelen nodig. We denken na over de opslag thuis van energie die via panelen wordt opgewekt. Slimme accu’s. We willen op lege plekken zonneweilanden realiseren: bij bedrijventerreinen, op kantoordaken, misschien zelfs op het water. Tijdens de Mode Biennale laten we een prototype zien van wearable solar: via zonnecellen in je kleding je mobiele telefoon opladen. En verder kan iedereen met goede innovatieve ideeen zich bij Gelderland Valoriseert melden uiteraard.”</p>

<p>Op de foto Leonn Sekender van Slim Opgewekt (links) en Christiaan Holland van Gelderland Valoriseert (tweede van links) tijdens de viering bij de Johannesschool (Foto: Marco Derksen)</p>

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Arnhem kan trots zijn op project verduurzaming scholen"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*