Nieuwe woningen aan plas in Malburgen

De Wheme is een oude kleiwinning tussen Malburgen Oost en Zuid [via landschapsarchitect arjankool.nl]

Aan de Whemeplas in Malburgen komen 60 nieuwe woningen. Het college van B&W heeft het conceptbestemmingsplan dat dat mogelijk maakt naar de gemeenteraad gestuurd. Het is de bedoeling dat er 39 koopwoningen en een appartementengebouw met 21 sociale huurwoningen komen. Woningcorporatie Volkshuisvesting gaat deze betaalbare appartementen verhuren.

Grote behoefte aan woningen

Wethouder wonen Ronald Paping: ‘Arnhem heeft behoefte aan veel nieuwe woningen, koop en sociaal. Onze inwoners zitten daar echt op te wachten. Niet voor niets hebben we daar afgelopen jaar extra moeite in gestoken om de woningbouw te versnellen.’ Oorspronkelijk zouden er zeven appartementengebouwen met een ondergrondse parkeergarage komen. Dat plan bleek uiteindelijk financieel niet haalbaar en bovengronds parkeren zou teveel ten koste gaan van het groen langs de Whemeplas. Daarom is nu een aangepast plan opgesteld waarbij de wijk nauw betrokken is. Voor dit nieuwe plan is nu een nieuw bestemmingsplan nodig.

Amfibieën en vleermuizen

In het plan is ook een fikse verbetering van het groen bij de nieuwe woningen en de oever van de Whemeplas opgenomen. ‘Belangrijk’, vindt Paping, ‘Nieuwe wijken moeten niet alleen maar van steen zijn. Veel groen levert een prettiger woonomgeving op. En het zorgt voor koelteplekken in de wijk.’ Zo komt er een natuurlijke inrichting van kruidenrijk grasland met 36 bomen en een oeverzone met riet, elzen en wilgen. Zo sluit het groen in de woonbuurt zoveel mogelijk aan op het oeverlandschap. De diverse boomsoorten zijn gekozen in overleg met bewoners. Er komen hagen als erfafscheiding en langs de trottoirs aan de voorzijde. Vogels en kleine zoogdieren kunnen zich daarin verschuilen. De buurt wordt ‘natuurinclusief’ gebouwd. Dat betekent dat het leefgebied van insecten en vogels niet bruut doorbroken wordt door stenen woningen, maar dat er in de wijk volop plek wordt gereserveerd voor deze dieren. Het gebied is van groot belang voor amfibieën en voor vleermuizen. De straatverlichting wordt zo aangelegd dat zij er geen last van hebben. Tevens worden nestkasten en vleermuiskasten in de bebouwing geïntegreerd.

Oplevering najaar 2022

De gemeenteraad moet nu besluiten over het bestemmingsplan. Als de raad instemt met het plan kan de bouw beginnen. Naar verwachting worden de woningen dan in het najaar van 2022 opgeleverd.

Reacties