Nooit meer naar school: MBO Rijn IJssel in Arnhem begint er mee

Docent pedagogisch werk Ton Krus aan de slag met studenten op hun werkplek

MBO Rijn IJssel afdeling Pedagogisch Werk, de opleiding voor pedagogisch medewerker en onderwijsassistent, is gestart met een baanbrekend project. Opleiden in de praktijk vanaf dag 1 van de opleiding. Tom Krus, docent van de opleiding Pedagogisch Werk, praat mij bij over de ontwikkelingen. Hij begeleidt samen met docente Kaylee Leijser de studenten van de nieuwe praktijkleerroute. We spreken af op Basisschool de Hoge Hoeve in Westervoort. Tom is als MBO docent kind aan huis op de basisscholen waar zijn studenten op stage zijn.

Door Gabrielle Zeevenhooven

De afdeling Pedagogisch Werk van Rijn IJssel werkt al jaren samen met scholen en kinderopvangcentra in de regio voor het leveren van stageplaatsen voor studenten. Dus wat is er veranderd?

Tom legt uit; “Studenten gaan in de meeste gevallen na drie maanden op stage en zij zijn dan twee tot drie dagen per week gedurende een half jaar op een school of kinderdagverblijf. Wij zochten als onderwijsinstelling naar een meer praktijkgerichte manier van opleiden met een grotere samenwerking tussen school en werkveld. Wij zijn een opleidingsovereenkomst aangegaan met stichting Innerwaard om een groep studenten van leerjaar 1 tot en met 3 binnen hun scholen op te leiden”.

Stichting Innerwaard

De basisscholen van  Westervoort zijn verenigd in een stichting voor primair onderwijs, Stichting Innerwaard, met 7 Integrale kind centra (IKC’s) en 1 basisschool. De IKC’s werken nauw samen met Zonnekinderen, een organisatie voor kinderopvang. Op 4 september 2021 is tijdens de kick-off van dit project een officiële overeenkomst getekend tussen beide organisaties, het Rijn IJssel en stichting Innerwaard.

Samen opleiden

De studenten zijn bijna de hele week op hun stageadres. De theorielessen worden gegeven op een van de basisscholen, waar ook stage gelopen wordt. De studenten komen nog 1 ochtend per week op het Rijn IJssel voor Nederlands, rekenen en Engels. Tom; “We willen ‘samen opleiden’, echt in de praktijk vormgeven door de basisscholen en kinderopvang veel meer te betrekken bij het opleiden. Onze studenten zijn praktijkbeesten. Die willen eigenlijk liefst zo snel mogelijk aan het werk. En dat gebeurt nu. En je ziet dat vanaf dag 1 een student wordt aangesproken op zijn beroepshouding. Een eerstejaars student ging in week 1 of 2 met een groepje kinderen een opdracht doen, achterover hangend in zijn stoel. Een passerende docent zei: ‘Kijk jij even naar de manier hoe jij er nu bij zit?’ Die student heeft iets geleerd wat hij nooit meer vergeet.”

“Nog een voordeel van deze manier van opleiden is dat je bijna meteen ziet of het beroep past bij de student. Ik heb nu na twee weken al een student die zei: ‘Dit is niks voor mij’. Die is gestopt. Maar ik heb ook studenten die niet anders meer willen. Er zijn ook eerstejaars studenten die vragen of ze nog kunnen instromen. Dus er is wel degelijk interesse. Studenten hebben nu ook een onderwijsassistent als stagebegeleider. Dus ze doen meteen het werk waar ze voor opgeleid worden. En het mooiste is, dat we ook zo’n onderwijsassistent vragen om theorie lessen te geven. Die vertelt dan verhalen uit de praktijk. Dat vinden studenten veel interessanter dan dat een docent wat zit te vertellen. Leren door ondervinden door goed om je heen kijken en doen en dan een stukje theorie als aanvulling.”

Ik vraag mij af of er toekomst voor deze manier van opleidenis. Komen onze MBO schoolgebouwen in de toekomst leeg te staan? Volgens Tom is dit toch wel de soort opleiding waar behoefte aan is. De praktijk als opleider dichtbij de student. En gaat een student zijn klas niet erg missen? Want die groep op school, die bestaat niet meer. Tom zegt dat hij daar nog niets van gemerkt heeft. In tegendeel: de studenten zijn blij als ze met kinderen werken. En ze worden als echte werknemers opgenomen door hun nieuwe collega’s van de basisschool of het kinderdagverblijf.

De praktijkleerroute als voorbeeld van het nieuwe leren

Er zijn op Rijn IJssel al een paar goedlopende praktijkleerroutes, maar er is weer een mooi traject bijgekomen. Alles voor het nieuwe leren, het aansluiten bij de leerbehoefte van de student.

Blijft er voor mij een vraag over; wat gaan we doen met onze basisscholen? Moet daar ook eens een keer de bezem door? Want onze kleuters en schoolkinderen zitten daar nog steeds braaf in klassen op stoeltjes lesjes te doen. Terwijl bewegen en vrij spelen zeker op de basisschoolleeftijd een zeer belangrijk onderdeel is van de ontwikkeling. Op die vraag weet Tom als oud basisschool docent helaas geen antwoord.

De koffie is op, de studenten gaan naar huis en de eerste kinderen van de buitenschoolse opvang worden opgehaald. Ik ben benieuwd wanneer het Rijn IJssel alleen nog een virtueel gebouw heeft, met zoom-docenten en studenten die leren in het werkveld. Nooit meer naar school dus, maar wel lekker je diploma halen.

Reacties