Online talkshow Crimineel Verpand over veiligheid op bedrijventerreinen in Arnhem

De online talkshow Crimineel Verpand voor de regio Oost-Nederland heeft als thema ‘Beter zicht op ondermijnende criminaliteit in bedrijfspanden op bedrijventerreinen door controles (project Theseus)’.

In het project Theseus gaat een speciaal controleteam en in samenwerking met meerdere partners ondermijning op bedrijventerreinen in heel Gelderland te lijf. Een team van controleurs en analisten informeert, controleert en stelt alles in het werk om criminaliteit tegen te gaan. Onderzoekscijfers laten zien dat weinig zicht bestaat op ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen en industriegebieden. Een blinde vlek.

Dubieuze zakenmensen profiteren van die anonimiteit en afgelegen locaties. Goedwillende ondernemers hebben last van die diverse vormen van ondermijning. Project Theseus wil voorkomen dat bedrijventerreinen blijvend worden gebruikt voor illegale bewoning, als louche ontmoetingsplaats of als dumpplek van chemisch en drugsafval.

Anton Jansen is gespreksleider van deze editie van Crimineel Verpand, de tweede uit een reeks van negen. Hij ontvangt:

  • Burgemeester Annette Bronsvoort (gemeente Oost Gelre)
  • Alex te Dorsthorst, projectleider Theseus
  • Karijn van Doorne, beleidssecretaris criminaliteit bij VNO/NCW en MKB Nederland

Deze editie van Crimineel Verpand vindt plaats op woensdag 20 oktober van 16.00 tot 17.00 uur vanuit de studio van Het Nieuwe Kader in Arnhem. Deelname is gratis, aanmelden via de site van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Crimineel Verpand is een initiatief van het CCV in samenwerking met de landelijke Platforms Veilig Ondernemen, o.a. Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland.

Reacties