OMD – de Lutherse Kerk

Wat verbindt Europa met Arnhem en wat heeft Arnhem Europa te bieden? Dat is wat in het Open Monumentenweekend van 7 t/m 9 september centraal staat. Arnhem Direct licht een paar items uit, vandaag de Lutherse Kerk.

Op zaterdag 8 en zondag 9 september, tijdens Open Monumentendag (de enige dag in het jaar die een heel weekend duurt), zijn onze deuren van 10:00 uur tot 17:00 uur geopend voor iedereen die een kijkje wil komen nemen in ons toekomstige pand: een rijksmonument dat wordt omgebouwd tot een hotel/restaurant/bazaar.

 

Onze ontwerper Ruud Jan Kokke zal op beide dagen om 11:30 uur en om 13:00 uur een rondleiding geven. Aansluitend zal hij een presentatie geven over de transformatie van kerk naar horeca en antwoord geven op de vraag hoe je met de herbestemming van een kerk én Rijksmonument omgaat.

 

De Evangelisch Lutherse Kerk is in 1897-1898 gebouwd, nadat het kerkje aan de Korenmarkt (voormalig pakhuis “de Bontenborch”) te klein was geworden. Het ontwerp uit 1896 in neogotische-stijl is van ingenieur A.R. Freem (1853-1921). De kosterswoning vertoont bovendien invloeden van de neorenaissance. De eerste kerkdienst vond plaats op 27 maart 1898. Freem ontwierp in Arnhem ook de inmiddels gesloopte Remonstrantse Kerk aan de Rietgrachtstraat. In de Tweede Wereldoorlog is het zuidelijke gedeelte van de kap, ramen en kerkinventaris vernield en daarna in stijl hersteld. In de jaren tachtig van de twintigste eeuw zijn aan de kerk een orgel en een aantal glas-in-loodramen toegevoegd.

 

Eind 2018 zal het gebouw aan zijn tweede leven beginnen. De functie van een horecagelegenheid en een kerk lijken in eerste instantie mijlenver uit elkaar te liggen. Niet alleen qua beleving, maar ook qua functie. Toch is er ook voldoende overlap, en daar zit het verbindende element waar binnen het concept van Bizar-Bazar veel belang aan wordt gehecht. Bizar-Bazar wordt namelijk óók een plek waar mensen zich welkom en geborgen voelen, waar je samen kunt zijn met de mensen die van grote betekenis voor je zijn en waar je kunt genieten van verdraagzaamheid, gelijkgestemdheid en saamhorigheid.

 

Bekijk de website van Bizar-Bazar. Volg ook de OMD Facebookpagina.

Reacties