‘Omgevingswet vraagt om fundamentele keuzes’

Vanaf 2021 moet de nieuwe omgevingswet in werking treden. Maar liefst 26 wetten en onderdelen van 15 andere wetten komen samen in één nieuwe omgevingswet. De Arnhemse gemeenteraad belegde een sessie om de veranderende rol van de raad en de nieuwe kerninstrumenten uit de omgevingswet te bespreken.

‘Debat moet aangewakkerd worden’

In hun inleidende essay stelt de organisatie Over Morgen, die de sessie begeleidt, dat er nauwelijks debat is over de invoering van de omgevingswet en er een louter technocratische operatie dreigt. Volgens de organisatie is dit één van de grootste stelselherzieningen aller tijden. Toch krijgt deze in de reguliere media nauwelijks aandacht. Het is wellicht te abstract en minder aaibaar dan bijvoorbeeld incidenten in verpleeghuizen of de jeugdzorg. Het maatschappelijk en politiek debat moet aangewakkerd worden. Dit doen ze door de raad dilemma’s voor te leggen als: rechtszekerheid versus flexibiliteit, hoeder versus partner en maatwerk versus heldere normstelling.

Politiek verslaggever Huibert Veth sprak met Tjakko Dijk van Over Morgen.

‘Leefomgeving centraal staat en niet de regeltjes’

Dijk: ‘Een van de aspecten die in de omgevingswet naar voren komt is meer ruimte voor maatschappelijk initiatief. Dit betekent dat de samenleving daarin een grotere stem kan krijgen. Maar ook dat de leefomgeving weer echt centraal staat en niet de regeltjes. Het gaat om de straten waar mensen wonen en de winkelcentra waar mensen hun boodschappen doen. De omgevingswet is belangrijk om het eenvoudiger te maken maar ook om toekomstgericht te zijn en flexibeler te worden. Er komen ontzettend veel trends en ontwikkelingen op ons af die de wereld van morgen weer anders maken dan vandaag. Daar moet je flexibel mee om kunnen gaan en de omgevingswet biedt die mogelijkheid. De rol van een raadslid wordt echt anders. Nu gaat het om de naleving van regels. Straks gaat het over hoe wij bepaalde zaken afwegen. Als de samenleving iets wil, hoe gaan wij daar dan als raad mee om. Dat zijn echt fundamentele keuzes. In 2021 wordt de omgevingswet ingevoerd en in 2024 moeten alle gemeentes een omgevingsvisie hebben. Dat lijkt nog ver weg maar er is een lange weg te gaan om daar ook echt klaar voor te zijn.’

Dit is een productie van RTV Arnhem.

Reacties