Onderhandelende partijen bespreken ambities en maken afspraken

Coalitieonderhandelingen 2018 gemeente Arnhem: De onderhandelende partijen hebben de afgelopen weken een groot aantal stakeholders gesproken. Zij waren uitgenodigd om bij verschillende thema’s hun visie op de uitdagingen van de stad en de rol van de gemeente te geven. In totaal hebben 36 personen op deze wijze een bijdrage geleverd. De onderhandelende partijen kijken terug op informatieve en inspirerende bijdragen uit de stad en maken daar dankbaar gebruik van bij het vervolg van de gesprekken.

Zij zitten nu in een fase van de formatie waarin zij met elkaar onderhandelen en afspraken maken. De afspraken gaan over concrete ambities op de opgaven waarvoor Arnhem per thema staat en het benodigde beleid en de financiële middelen die daarvoor nodig zijn.

Reacties