Zaterdag informatiemarkt in het FNV Vakbondshuis

Het Vakbondshuis aan de Velperbuitensingel

ARNHEM – Aanstaande zaterdag, 19 mei a.s. wordt in het Vakbondshuis van 12.00 tot 16.00 uur een informatiemarkt georganiseerd. De informatiemarkt is toegankelijk voor alle belangstellenden die informatie willen over de dienstverlening, zoals het (juridische) spreekuur over werk en komen, de belastingservice, budget coaching, advies sociale voorzieningen en de begeleiding naar uitkeringsinstanties.

Ook lokale vakbondsnetwerken en andere vakbondsgroepen in de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland zullen op de informatiemarkt aanwezig zijn. Het werkgebied van het Vakbondshuis Arnhem omvat de arbeidsmarktregio’s Midden-Gelderland en Foodvalley.

Een vakbondshuis is een levendige ontmoetings- en werkplek voor (kader-)leden, medewerkers van de FNV en andere geïnteresseerden met vaste openingstijden. Het FNV Vakbondshuis is voorlopig geopend op dinsdag van 19.00 tot 21.30 uur en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Kijk voor actuele informatie naar de website van de FNV.

Op 3 maart jl. werd het FNV Vakbondshuis aan de Velperbuitensingel 8 officieel geopend.

Officiële opening FNV Vakbondshuis Arnhem

Reacties