Ontmoetingsplek in de wijk: wijkwasserette de Wasplaats, Klarendal

Nadat in Klarendal de wijkwinkel en het wijkcentrum opgingen in het nieuwe MFC, wat niet echt een ontmoetingsplek bleek om even binnen te waaien, werd midden in het Modekwartier – ofwel Klarendal – de Wasplaats ontwikkeld; bewoners hadden behoefte aan een centrale laagdrempelige plek waar naast een wasserette, de ruimte beschikbaar was voor koffie, krantje, winkeltje, clubje, flexen en vergaderen. De opbrengst van de was is er om de vaste lasten bij elkaar sprokkelen, de bemensing tijdens de openingstijden een uitdaging.

Nieuwe gezichten

Twee jaar na de opening hielden de projectleider en het dagelijkse gezicht van de wasserette eind 2017 er mee op. ‘We denken dat zij het toch een lastig concept vonden en zich hebben verkeken op wat er allemaal bij de participatiewet komt kijken. Ze wilden mensenwerk doen (werkervaringsplekken, activerende werkplekken, red.), maar daar komt een hele administratie bij kijken die erg veel energie vraagt. Grote instanties kunnen dat aan, maar de kleine zoals de Wasplaats struikelen daar over’ aldus Robin Cornelissen met aanvullingen van Jo Peters, de nieuwe gezichten van de Wasplaats. Zij hebben er de afgelopen maanden hard aan getrokken om de wasserette te ontdekken, het klantenbestand te behouden én de gebruikers van de Wasplaats binnen te houden als de Burenhulp en een wekelijkse Inloop met gratis activiteiten. ‘We hebben er als een gek opgezeten en zijn er trots op dat we de bestaande contacten goed hebben opgepakt.’

Robin is de co√∂rdinatrice en legt verantwoording af aan het bestuur, Jo noemt zichzelf haar rechterhand. ‘Samen proberen we te kijken wat de meeste aan dacht nodig heeft, er is geen duidelijke taakomschrijving.’

Verdienmodel versus commercie

Na een onderzoekende en onrustige periode waarbij een aantal vertrokken wasserette werknemers gelukkig ook weer zijn terug gekomen, staat alles er nu weer met een redelijke continuïteit bij. Jo: ‘We begeleiden mensen om ze op de participatieladder omhoog te krijgen. Die komen binnen als statushouders, via de RIBW of zelfs reclassering. Nee, dat zijn niet altijd buurtbewoners. Maar het is waardevol werk om mensen in hun kracht te zetten en zelfs kwaliteiten te ontdekken.’ Robin: ‘We kunnen de broek ophouden, maar willen nu meer aandacht hebben voor de buurtbewoners. Het is constant een balans vinden om een verdienmodel neer te zetten zonder een commercieel bedrijf te worden én een huiskamergevoel aan de wijk te geven.’

Team Leefomgeving

Robin heeft in haar vorige werksituatie ook al met het programma Van Wijken Weten te maken gehad, de nieuwe manier van wijkgericht werken wat uitgevoerd wordt door de Teams Leefomgeving. Het valt haar op dat de teams zogenaamd mogen besteden aan de hand van ideeën die zijn opgehaald in de wijken, maar dat zij vervolgens op het stadhuis weer geblokkeerd worden om die uitgaves te doen. Budgetten blijken toch geoormerkt zijn. De Wasplaats heeft een budget gekregen van Team Leefomgeving, maar heeft vervolgens een opdracht om te duiden wat de publieke waarde is van het project. Jo: ‘Bij de gemeente Arnhem weten ze ook niet precies hoe dat vertaald moet worden. Alsof we nu een proefwerk moeten doen, maar de examencommissie is nog niet bekend‚Ķ’ Jo vindt die ambtenarij trouwens wel leuk. Team Leefomgeving moet de schakel zijn tussen bewoners en het stadhuis. ‘Maar ze blijken toch niet de totale vrijheid te hebben om op een andere manier te werken; het systeem sluipt er weer in.’

Toekomst

Robin heeft in principe een halfjaar contract met uitloop van een jaar. ‘De Wasplaats vraagt alleen veel meer dan de uren die er voor staan. Maar ik wil gewoon dat het draait. Punt.’

Jo Peters werkt al het merendeel van zijn leven onder de paraplu van Volkshuisvesting Arnhem in het sociale domein, er waren nu twaalf uren over voor de Wasplaats. ‘Het is fantastisch wat ik voor Arnhem heb mogen doen. Ik ga alleen in mei met pensioen. Maar misschien ga ik hier daarna wel door, omdat het boeit; eigenlijk wil ik pas afscheid nemen als het een succes is. Ik wil dan graag mensen tegen blijven komen die realistisch en positief zijn. Vanuit het stadhuis moet er wel een gunfactor zijn.’

Verdere informatie www.dewasplaats.nl

De serie ‘ontmoetingsplekken in de wijken van Arnhem’ is een samenwerking tussen www.buurtenregio.nl en www.arnhem-direct.nl. Tekst en beeld Zefanja Hoogers 2018.

 

Reacties