Milieuzone Arnhem loopt voor op landelijke wetgeving

ARNHEM – Op 5 maart jl. ging de gemeenteraad akkoord met een uitbreiding van de Arnhemse milieuzone. De strengste milieuzone van Nederland, die op 1 januari 2019 van kracht zal zijn. Bij de laatste Meerjarenprogrammabegroting had de gemeenteraad hier al 500.000 Euro voor gereserveerd.

Utrecht en Rotterdam (géén dieselauto’s voor 2001) gingen Arnhem hierin al voor. Amsterdam hield het op het weren van brommers en scooters van voor 2011. Arnhem houdt het op het weren van dieselauto’s van voor 2004, naast de al per 1 juli 2014 ingestelde milieuzone voor vrachtwagens onder de Euro IV-norm.

De gemeente Maastricht gaat de Duitse milieusticker in de binnenstad verplicht stellen, zoals vorige week bekend werd gemaakt. De Maastrichtse wethouder Krabbendam raadde dat Arnhem ook aan vanwege de ligging vlakbij Duitsland, zoals in het blad Binnenlands Bestuur van dit weekend is te lezen.

Arnhems wethouder Ritsema liet aan het blad weten daar wel wat in te zien, maar “Zo veel Duitsers komen hier niet”, was zijn reactie. Ritsema vindt dat het rijk het voortouw zou moeten nemen bij de harmonisering van milieuzones. Verder zou de leeftijd van een dieselauto niet doorslaggevend moeten zijn, maar de daadwerkelijke uitstoot. De Rijksdienst voor het Wegverkeer registreert echter niet of de eigenaar van een dieselauto maatregelen heeft genomen om de emissie van stikstof en fijnstof te beperken.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat liet aan Binnenlands Bestuur weten dat het rijk op dit moment aan uniformering van milieuzones werkt en verwacht wordt dat daar voor de zomer meer over bekend wordt. Arnhem loopt voorlopig voor op landelijke wetgeving, maar wordt misschien nog gaandeweg ingehaald door uniforme landelijke normen.

Bron: Binnenlands Bestuur

Reacties