Ontwerp profielschets voor de commissaris van de Koning

Gelderland wil per 1 februari 2019 een nieuwe commissaris die zich inzet voor een gezonde, veilige, schone en welvarende provincie. Dit staat in de profielschets van de nieuwe commissaris van de Koning die de Gelderse fractievoorzitters op 12 september 2018 hebben vastgesteld.

Inbreng vanuit de Gelderse maatschappij

In de periode 17 juli tot en met 20 augustus 2018 nodigden Provinciale Staten (PS) Gelderlanders uit om aan te geven wat zij belangrijk vonden aan de nieuwe commissaris van de Koning. Bij het opstellen van de inhoud van de profielschets hebben de fractievoorzitters rekening gehouden met de uitkomsten van deze enquête. Ruim 500 mensen gaven gehoor aan de oproep van de Staten. Zo gaven de meesten aan dat de nieuwe commissaris van de Koning een boegbeeld van de provincie moet zijn. Ook gaf het merendeel aan het belangrijk te vinden dat de nieuwe commissaris van de Koning een achtergrond in het openbaar bestuur heeft. Deze beide aspecten komen terug in de profielbeschrijving.

Vervolgstappen

De fractievoorzitters bieden de profielbeschrijving aan in een initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten. In een extra vergadering op 3 oktober 2018 nemen de Staten hierover een besluit in aanwezigheid van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Na vaststelling bieden PS de profielbeschrijving aan de minister aan. Kort daarna verschijnt de vacature met de Gelderse profielschets in de media.

Historie

Vanaf 1814 heeft Gelderland 16 commissarissen van de Koning(in) gehad, ze hangen allemaal in galerij in het Gelders Huis (Huis der Provincie, zie foto). Tot 1848 wees de Koning zelf de nieuwe commissaris aan. Daarna deed de regering dat. Vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw mogen Provinciale Staten meepraten over de profielschets. De huidige commissaris Clemens Cornielje is 13,5 jaar in deze functie werkzaam geweest. Per 1 februari 2019 stopt hij.

Lees hier de agenda en de stukken van de Profielschetsvergadering op 3 oktober 2018.

Reacties