Meepraten over de stad

© Zefanja Hoogers

De Gemeenteraad nodigt de bewoners en organisaties van Arnhem uit om mee te praten over de toekomst van de stad.  Middels ronde tafelgesprekken kunt u meepraten over de onlangs gepresenteerde  MeerJarenProgrammaBegroting (MJPB).  Deze ronde tafelgesprekken vinden plaats op woensdag 3 oktober 2018 vanaf 18.45 uur in het stadhuis.

Ronde tafelgesprekken

Bewoners en organisatie zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de ronde tafelgesprekken. Voorafgaand aan de ronde tafelgesprekken presenteert het college de MeerJarenProgrammaBegroting (MJPB). Allerlei onderwerpen die van invloed zijn op de stad en haar inwoners komen aan bod. Na de presentaties is er de mogelijkheid om samen met raadsleden en fractievolgers te praten, over wat de voorgestelde keuze van het college betekent voor de stad en haar inwoners. De raadsleden kunnen deze informatie tot zich nemen en naar eigen inzicht gebruiken bij de verdere behandeling van de MJPB.

Programma

Het programma voor woensdag 3 oktober ziet er als volgt uit:

18.45 uur: Inloop met koffie en thee

19.00 uur: Presentatie MeerJarenProgrammaBegroting 2019-2022

19.30 uur: Gespreksronde 1 met de volgende onderwerpen:

  1. Vitale economie Arnhem-Nijmegen, verkeer, cultuur en sport
  2. Doorbraak naar werk, onderwijs en participatie
  3. Inclusief Arnhem (samenleven in diversiteit)

20.45 uur: Pauze

21.00 uur: Gespreksronde 2 met de volgende onderwerpen:

  1. Klimaat en energie, milieu, wonen en ruimte
  2. 5. Zorg dichtbij, gezondheid en maatschappelijke ondersteuning
  3. Wijken en Wijkprogramma’s

22.15 uur: Afsluiting met borrel

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan het gesprek dan kunt u zich uiterlijk tot zondag 30 september aanmelden via: Griffie@arnhem.nl. Geef bij de aanmelding uw naam en e-mailadres door en geef aan welk onderwerp in gespreksronde 1 en gespreksronde 2 uw voorkeur heeft.

De MeerJarenProgrammaBegroting kunt u vinden via: www.arnhem.nl/Bestuur/financien/begroting/Begroting_2018

Reacties