OPEN BRIEF met Nacht van de Mode 2023 in Klarendal

Nacht van de Mode in Klarendal

Aan wethouders Bob Roelofs en Mark Lauriks

Iedere woensdagochtend drinken wij koffie bij Caspar. Normaliter praten we weinig over vroeger (anders worden we niet meer serieus genomen), maar deze keer mocht het wel en wij willen jullie toch iets vertellen over toen. Het lijkt ons, zeker voor politici die van de stad Arnhem houden, een goed verhaal met de aanpak voor Arnhem Oost in het achterhoofd. Het is twintig jaar geleden dat de wijkvisie voor Klarendal gepresenteerd werd.

https://www.klarendal.nl/wordpress/wp-content/uploads/klarendal/wijkperspectiefklarendal.pdf

Wij waren zo trots als een pauw. Na jaren van malheur en volkswoede in de volkswijk Klarendal was daarmee een stip aan de horizon gezet. Na een heel proces van 2001 tot en met mei 2003 is het plan voor de toekomst neergezet.

De pamfletmethode

Het traject begon met de inventarisatie voor de aanpak “Klarendal Kom Op”, op initiatief van burgemeester Paul Scholten en de Gemeenteraad, als uitdaging aan de wijkbewoners. Daarna zijn bewoners erbij betrokken met de blokgesprekken op 12 locaties. Er deden 164 bewoners mee. De blokgesprekken werden voorgezeten door raadsleden met allemaal dezelfde agenda. De verslagen zijn uitgewerkt en in de vervolg bijeenkomst in het nationaal wijnmuseum doorgesproken met 70 bewoners om de hoofdpunten voor de verdere aanpak te selecteren. De bewoners maakten duidelijk dat er een wijkvisie voor Klarendal moest komen om te voorkomen dat de wijk iedere keer in een diep dal zou terug vallen. De wijkvisie is gemaakt door de wijk onder regie van architect stedenbouwkundige Peter Koelewijn en opbouwwerker Wim Petersen voor de participatie van de bewoners. In een serie grotere en kleinere sessies zijn alle onderwerpen geselecteerd, uitgewerkt en gepresenteerd op een A2 pamflet om daarmee de keuzes voor de definitieve wijkvisie met elkaar te maken. Daarna heeft Koelewijn alle onderwerpen besproken met de verschillende partners zoals gemeentelijke diensten, politie en woningcorporatie Volkshuisvesting. Dat is door hem vastgelegd in het document “Klarendal, kleur en karakter”.

De Drie Tafels

Er was een wijkvisie maar nog geen resultaat. Als eerste hebben twee wijkbewoners de wijkvisie gepresenteerd aan de Gemeenteraad. Aan de hand van de wijkvisie hebben alle partijen, aangespoord door wijkwethouder Chris de Ronde, zich ingezet om aan de verschillende doelen te gaan werken. Wij, als opbouwwerker en wijkmanager, puzzelden hoe we zo effectief mogelijk de voortgang in een permanent proces zouden kunnen gieten om de vinger actief aan de pols te houden. Niet in de laatste plaats om bij iedere vergadering van het wijkplatform de voortgang te kunnen agenderen en bespreken. Daarop hebben we de 3 tafels bedacht. De sociale tafel, de fysieke tafel en de economische tafel. Aan de tafels zaten professionals die we nodig hadden voor informatie en realisatie. Er zaten sporadisch bewoners aan tafel, tenzij ze zelf een punt geagendeerd hadden. De rapportage en discussie verliep altijd via het wijkplatform. Bewoners en professionals overlegden samen in het wijkplatform en de publieke tribune was met iedere vergadering ook goed bezet. Als er zaken aan de orde kwamen die extra aandacht vroegen werden er extra bijeenkomsten georganiseerd. Alle bijeenkomsten waren stuk voor stuk de moeite waard en brachten stapsgewijs een verbetering met draagvlak dichterbij, zowel fysiek, economisch als sociaal.

Volkshuisvesting en Nacht van de Mode

Met de koffie drong het tot ons door dat de aanpak veel weg had van het Pyramide van Maslov, dat eerst de economische en fysieke zaken geregeld moeten zijn en dan kan het sociale ook een plaats krijgen (eerst eten en wonen en dan kan men sociaal functioneren). Dat besef, gekoppeld aan de nog steeds succesvolle aanpak in Klarendal, zorgde ervoor dat wij vandaag koffie met appeltaart en slagroom namen bij Caspar. We vierden 20 jaar vooruitgang, waar Volkshuisvesting de grote motor was achter de realisatie toen ze in 2005 het contract tekenden en investeerden in 100% Mode in Klarendal. Ze verhuren nog steeds veel woningen en leuke winkeltjes en zorgen zo voor een wijk waar het goed toeven is. Op 10 juni met de Nacht van de Mode mag Arnhem weer flaneren op de Klarendalseweg en trots zijn op het gezamenlijke resultaat van wijkbewoners, gemeente en woningcorporatie. Maar wij weten waar het begin lag bij de presentatie en de uitwerking van de wijkvisie.

Vriendelijke groet

Rob Klingen en Chris Zeevenhooven

Reacties