Oude nijverheid in Lombok

Lombok wordt gedomineerd door voormalige strafgevangenis De Koepel en het oude Sint-Elisabeths Gasthuis. Tot 1980 was er tevens industriële activiteit in deze buurt. Drukinkt- en verffabriek Arnhemia aan de Zuidelijke Parallelweg werd toen gesloopt. Een inktfabriek tussen de huizen kon toen gewoon. Dat is nu wel anders.

De gemeente Arnhem nam in 1978 Arnhemia met alle lusten en lasten over. Enige tijd later werd opdracht gegeven tot sloop van de gebouwen. Een sloopbedrijf verwijderde ook de tanks met daarin resten drukinkt. De metalen tanks brachten toentertijd behoorlijk wat op. De oud ijzerprijs was dermate gunstig dat ze naar men aanneemt zijn verhandeld. Maar helemaal zeker is men daar niet over. Er gaan verhalen dat de vaten met giftige inhoud in de Rijkerwoerdse Plassen zijn gedumpt. Men poogde ze daar te traceren, maar dat leverde niets op. Speurwerk in gemeentelijke dossiers gaf ook al geen uitsluitsel. Betrokken ambtenaren werken al lang niet meer bij de gemeente of zijn overleden.

Hoe het ook zij, het vrijgekomen terrein op de hoek Wilhelminastraat en Zuidelijke Parallelweg werd n√° sanering voor woningbouw bestemd: er kwamen huurflats. Nog een weetje: op last van de Duitse bezetter heette de Wilhelminastraat vanaf 1942 Lombokstraat. N√° de oorlog werd de oude naam stilzwijgend in ere hersteld.

Beeld: De Arnhemia-fabriek voorjaar 1979. Arnhemia was een Naamloze Vennootschap opgericht in het tweede decennium van de 20e eeuw. Foto Gelders Archief

Het gesaneerde Arnhemia-terrein in mei 1979. De geparkeerde auto’s staan in de Wilhelminastraat. Op de achtergrond de koepelgevangenis uit 1886 van Johan Metzelaar. Foto Gelders Archief

Sociale woningbouw op oud Arnhemia-terrein, foto Kees Crone, 2017

Tag: Zie ook de tag Ansichtkaarten voor méér beelden van en verhaaltjes over het Arnhem-van-weleer.

 

 

Reacties

Over de auteur

Kees Crone
Kees Crone is journalist en columnist. Hij publiceerde een aantal boeken over Arnhem en schrijft regelmatig op Arnhem-Direct. Hij is bovendien secretaris van de Vereniging Stadsschoon Arnhem.