Petitie #redwillemeen

2019 is het jaar waarin het monumentale pand aan Willemsplein 1 in Arnhem 50 jaar de stedelijke locatie is van jongerencultuur in de vorm van jongerencentrum en subcultureel poppodium. Als het aan de gemeente ligt is 2019 ook het jaar dat Willemeen definitief ophoudt te bestaan. #redwillemeen is een actie door de vrijwilligers van Willemeen, om deze unieke plek te behouden zoals we het nu kennen.

Het persbericht

Willemeen is over de afgelopen 50 (!) jaar tot een zorgvuldig opgebouwd centrum en typisch Arnhems kenmerk uitgegroeid. Binnen de stad vervult het een unieke rol waar plek is voor jongeren, startende en bloeiende subculturen die ook mensen van ver buiten de stadsgrenzen trekken op een zeer regelmatige basis.

Sinds jaar en dag is Willemeen dé plek in Arnhem waar culturele programmamakers in een dynamische omgeving genre-grenzen kunnen overschrijden en buiten de norm hun evenementen vorm kunnen geven in samenwerking met vele kwetsbare jongeren en vrijwilligers die hiermee op sociaal gebied hebben geïnvesteerd in zichzelf en hun omgeving.

Het is onze overtuiging dat de kracht van Willemeen het alleen gewaarborgd kan worden in één kernorganisatie met één kernvisie op Willemeen als poppodium, culturele broedplaats en sociaal ontwikkelhuis. Als thuishonk voor iedereen die anders buiten de boot zou vallen op sociaal en muzikaal gebied. Voor ons, de vrijwilligers, voor de stad, en voor de liefde voor de muziek.

Wanneer de gemeente het sociaal en cultureel kapitaal uit elkaar trekt per 1 juli, zal de Willemeen en waar zij voor staat voorgoed verdwijnen uit het Arnhemse beeld. Wij willen Willemeen ambitieus blijven doorontwikkelen vanuit eigen kracht en zodoende de enige plek in Arnhem behouden waar cultuurmakers, kwetsbare inwoners en vrijwilligers van Arnhem op écht gelijkwaardige basis samen kunnen werken aan de unieke rol die Willemeen vervult als sociaal-cultureel jongerenpodium.

#redwillemeen

Een actie door de vrijwilligers van Willemeen om deze unieke plek te behouden als jongerencentrum en subcultureel poppodium in Arnhem. Teken de petitie! en volg de actie op Facebook en/of Instagram

Reacties