‘Toename zorgaanbieders creëert vraag’

De tekorten binnen het sociaal domein op het gebied van Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en jeugdzorg zijn in Arnhem in 2018 opgelopen tot 12,3 miljoen waarvan 10,9 miljoen structureel. De gemeenteraad sprak over de raadsbrief die zij hierover van het college ontving. Politiek verslaggever Huibert Veth sprak met de verantwoordelijk wethouders zorg Roeland van der Zee en Hans de Vroome.

Van der Zee: “Dat we verrast zijn door deze tekorten zit hem met name in het aantal personen dat gebruik maakt van de Wmo. Het klopt dat ook de monitoring van de ontwikkeling van de kosten gedurende het jaar niet in orde is. Eén van de actiepunten is dan ook om een beter beeld te krijgen van de verplichtingen die we aangaan en de facturen die we gaan ontvangen.”

‘Achteraf niet handig’

De Vroome: “Bij de decentralisatie van de Wmo en jeugdzorg werd een inschatting gemaakt hoe efficiënt de gemeente hierin zou zijn. Men dacht toen dat de gemeente dit beter zou kunnen. De korting die de gemeente vervolgens zelf in zijn begroting heeft opgenomen t.o.v. het budget dat zij hiervoor ontvangt is achteraf gezien niet handig.”

‘Cowboys onder de zorgaanbieders’

Van der Zee: “We constateren dat door de enorme toename van aanbieders binnen de zorg er ook een bepaalde vraag gecreëerd wordt. Dat is niet de marktwerking waar wij voor staan. Daarnaast is er ook wel sprake van ‘cowboys’ onder de zorgaanbieders.”

De wethouders geven verder aan dat door de ontwikkeling van de sociale wijkteams er sneller en meer zorg ingezet wordt. Het beoogde effect dat dit uiteindelijk aan de achterkant zorgkosten zou moeten besparen treedt hierbij nog onvoldoende op.

‘Alleen 2019 incidenteel opgelost’

In de raadsbrief worden maatregelen in 2020 aangekondigd. Is dat niet wat laat?
De Vroome: “We willen het zorgvuldig doen. We hebben in 2019 de ruimte gecreëerd om op een goede, adequate manier hulp te blijven bieden. We gaan er wel vanuit dat de maatregelen waar we mee gaan komen direct per 1 januari 2020 bij gaan dragen en liefst nog eerder. Voorlopig hebben we alleen 2019 op een incidentele wijze opgelost.”

Dit is een productie van RTV Arnhem.

Reacties