Praat en denk online mee over bomen in Arnhem

In de Beeldhouwerstraat zijn in feburari vier Fraxinus excelsior 'Jaspidea' uit 1975 gekapt. Dezelfde boom wordt er herplant.

Arnhemmers houden van hun bomen. Niet voor niets staat onze stad bekend als één van de meest groene steden van Nederland. De gemeente ontwikkelt momenteel een nieuw bomenbeleidsplan. Hierover wil de gemeente met inwoners in gesprek. Praat en denk vanuit uw luie stoel mee over het nieuwe bomenbeleid. Bepaal zelf het moment en de plek om mee te denken en te praten.

Meedenken en meepraten

Online is dat allemaal mogelijk via de SPECIALE WEBSITE. Offline is dat mogelijk bij BOOMPICKNIKCS. Over verschillende thema’s wordt tijdens boompicknicks verder doorgepraat. De picknicks vinden in de avond plaats op 9 april, 16 april, 23 april en 7 mei.

Na de laatste boompicknick op 7 mei worden alle ideeën verzameld. Deze ideeën worden samen met de input van de website zoveel mogelijk meegenomen in het nieuwe bomenbeleid. In juni krijgen alle betrokkenen een terugkoppeling van het nieuwe concept beleid en wordt het plan aan de raad aangeboden ter vaststelling.

Boombeheer 2019

Ondertussen ligt er al wel een beheerplan van de gemeente voor dit jaar, ‘ voor een gezond en divers bomenbestand, goed voor de mens en de natuur in de stad’. Arnhem telt 40.000 straatbomen die jaarlijks worden onderhouden en beoordeeld op veiligheid. Lees het hele BEHEERPLAN inclusief DE KAART van de stad met gemarkeerde bomen die aangepakt gaan worden.

Reacties