Praat mee over kansrijke inrichtingen uiterwaarden IJssel

Samen met belanghebbenden worden momenteel de mogelijkheden verkend om de uiterwaarden van de IJssel tussen Arnhem en Giesbeek optimaler in te richten en de waterveiligheid te verbeteren. De redactie is een béétje laat, maar rivierklimaatpark IJsselpoort presenteert 3 en 4 april 2018 de eerste ideeën voor de inrichting van de uiterwaarden aan de gebruikers van het gebied. Praat ook mee over uw leefomgeving tijdens inloopbijeenkomsten in Giesbeek en Rheden.

In 2017 zijn ideeën en wensen opgehaald voor de inrichting van de uiterwaarden van de IJssel tussen Arnhem en Giesbeek. De inbreng van tien partners en ruim 125 belanghebbenden uit het gebied is nu verwerkt. De samenwerkende partijen zijn benieuwd wat u vindt van de vier kansrijke oplossingen voor de inrichting van de uiterwaarden en het verbeteren van de waterveiligheid.

Inloopbijeenkomsten

U bent van harte welkom om mee te praten op:

  • dinsdag 3 april 2018: Kulturhus De Brede Blik, Kerkstraat 72, 6987 AD Giesbeek
  • woensdag 4 april 2018: restaurant Houtplaats, Schietbergseweg 28, 6991 JD Rheden

U kunt beide dagen binnenlopen tussen 16.00 en 18.00 uur en tussen 19.00 en 21.00 uur. Er is geen vast programma.

Reageren op de oplossingsrichtingen kan tot en met vrijdag 13 april 2018 ook schriftelijk via rivierklimaatpark@gelderland.nl Download de concept Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen met een uitgebreide beschrijving op www.rivierklimaatpark.nl. U kunt zich op deze website ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Van vier oplossingsrichtingen naar één toekomstperspectief

De reacties van belanghebbenden worden waar mogelijk verwerkt in de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen. Daarna wordt deze na de zomer definitief vastgesteld door de betrokken bestuurders. De in de notitie opgenomen maatregelen worden vervolgens nader onderzocht. Bijvoorbeeld op de effecten voor het milieu. Uiteindelijk blijft uit de vier oplossingsrichtingen een set maatregelen over die in 2019 wordt verwerkt in één gezamenlijk toekomstperspectief. Ook daarop kunnen belanghebbenden reageren, voordat deze ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraden en de minister.

Rivierklimaatpark IJsselpoort

Negen landelijke, regionale en lokale overheden, Natuurmonumenten en belanghebbenden uit het gebied hebben de handen ineengeslagen. Met elkaar onderzoeken we wat in de uiterwaarden van de IJssel tussen Arnhem en Giesbeek de beste balans is tussen:

  • Hoogwaterveiligheid: door een slim samenspel van dijkversterking en rivierverruiming.
  • Natuur en waterkwaliteit: verbinden van natuurgebieden en verbeteren van de waterkwaliteit.
  • Economie: ruimte voor duurzame bedrijvigheid, verbeteren van de vaarweg en bijdragen aan duurzame energiewinning.
  • Recreatie: verbeteren van de toegankelijkheid en vergroten van de beleving van de uiterwaarden.

Het project is onderdeel van het landelijke Deltaprogramma. De gefaseerde uitvoering van de maatregelen vindt naar verwachting plaats vanaf 2022.

Samenwerkende partijen

Rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerking van: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Natuurmonumenten en de gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar.

Foto: Fokko Erhart, wildernisfoto.nl. Lees verder meer op de website van het Rivierklimaatpark IJsselpoort

Reacties