Rijnpark, onderdeel van Spoorzone Arnhem-Oost

Arnhem onthult de toekomst van Rijnpark: wonen en werken in het groen © BURA

Sinds 2021 wordt er gepubliceerd over Spoorzone Arnhem Oost, het gebied aan de oost kant van de binnenstad, grenzend aan het Arnhemse Broek en tussen de Velperweg en de Nederrijn. Daar ligt het spooremplacement van de NS middenin. Het gebied moet een geheel nieuw stadsdeel worden voor wonen en werken. Deze week presenteerde de gemeente haar plannen voor Rijnpark.

[onder het persbericht staan nog wat interessante links]

Nieuwe wijk Rijnpark, Arnhem biedt ruimte voor nieuwe woningen, banen en groen

Arnhem presenteert vandaag (7 maart 2024) de plannen voor Rijnpark: een ambitieuze transformatie van een verouderd bedrijventerrein en rangeerterrein naar een bruisende woonwijk met ruimte voor bedrijvigheid en een sterke nadruk op groen. De toekomstige wijk, op loopafstand van het centrum en nabij de Veluwe, belooft een divers aanbod van 7.000 woningen en biedt 5.000 banen. Hiermee wordt een grote stap gezet in de ambities die de stad heeft voor Arnhem-Oost.

Paul Smeulders, wethouder Wonen en Vluchtelingen: “Het is onze ambitie om de wooncrisis op te lossen door veel betaalbare woningen te bouwen. Rijnpark in Arnhem-Oost is daar een heel geschikte plek voor. Wat nu nog spoorzone is, wordt straks een energieke en groene wijk met duizenden betaalbare woningen, innovatieve werkruimtes en een prachtig park. Een compleet nieuw stadsdeel bouwen is een gigantische opgave. We zijn er nog lang niet, maar met deze gebiedsvisie zijn we wel op de goede weg. Rijnpark wordt een stadsdeel om trots op te zijn.”

Wonen en werken in het groene Rijnpark

Rijnpark wordt een gemengde, diverse en inclusieve wijk met 7.000 woningen, waarvan een groot deel sociale huur en betaalbare koop. Er komt een breed scala aan voorzieningen en bedrijvigheid. Daarnaast worden er 750 – 800 plekken voor de permanente opvang van vluchtelingen ingepland. Een nieuw stadspark en groene inrichting van de wijk dragen bij aan de kwaliteit van de leefomgeving, biodiversiteit en bieden verkoeling. De ambitie is om zoveel mogelijk in de eigen energiebehoefte te voorzien door middel van duurzame oplossingen en watermanagement.

De ontwikkeling van Rijnpark komt tegemoet aan de behoefte voor meer commerciële en maatschappelijke voorzieningen in Arnhem-Oost. Bij het toewijzen van ruimte in Rijnpark, kijkt de gemeente eerst naar bestaande bedrijven in de Spoorzone die terug willen keren en passen binnen de ontwikkelingsvisie van de wijk. Daarna wordt gekeken naar bedrijven die een toevoeging bieden aan de stad. Hierbij moet gedacht worden aan creatieve ondernemers, lokaal midden- en kleinbedrijf, detailhandel en horeca.

Nermina Kundic, wethouder Duurzame Mobiliteit en Economie: Rijnpark is een schitterende ontwikkeling, daar gaan we iets moois maken. Er is hier veel ruimte voor wonen én werken. We hebben meteen de kans om vanaf het begin goed na te denken over hoe we Rijnpark bereikbaar gaan houden, met behoud van de leefbaarheid en de luchtkwaliteit. Dus waar het kan voorrang voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.”

Fysieke Omgeving

Rijnpark bevordert duurzame mobiliteit met een focus op fietsers, voetgangers en OV, waardoor het park, scholen en andere voorzieningen gemakkelijk bereikbaar zijn, niet alleen voor de mensen in de buurt, ook voor de omliggende wijken. In het plan staat de fietsbrug naar Malburgen om Arnhem-Zuid en Noord nog beter met elkaar te verbinden, zowel fysiek als sociaal-maatschappelijk.

De opbouw en ontwikkeling van de nieuwe wijk valt binnen het Nationaal Programma Arnhem Oost. Een langjarig plan voor gelijke kansen voor alle Arnhemmers waardoor het voor iedereen fijn leven is, waar iedereen zichzelf kan zijn en iedereen kan bijdragen. De plannen zijn tot stand gekomen na gesprekken met onder andere omwonenden, omliggende bedrijven, grondeigenaren, gebruikers en woningcorporaties.

Veel steun van de landelijke overheid

De gebiedsvisie Rijnpark is een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van Spoorzone Arnhem-Oost. Onlangs keurde de Arnhemse gemeenteraad het gebiedsprogramma goed. Als vervolg daarop, gaat de gemeenteraad de gebiedsvisie Rijnpark nu behandelen. De realisatie van deze plannen is alleen mogelijk dankzij de steun van de landelijke overheid, die heeft het gebied als zogenaamd NOVEX-gebied aangewezen. Dit zijn zestien landelijke aandachtsgebieden waar grote ruimtelijke transities vragen om een apart ontwikkelperspectief. Inmiddels is al meer dan 100 miljoen euro toegezegd om de plannen voor de Spoorzone Arnhem-Oost te realiseren.

[einde het persbericht]

Meer informatie

Aan dit persbericht is nogal wat vooraf gegaan. Lees de plannen voor Spoorzone Arnhem Oost algemeen, en interessant om te weten dat geplande ontwikkelingen voor de Spoorzone Arnhem-Oost goed aansluiten op de Arnhem-Oost-aanpak: een langjarige aanpak waarbij de focus ligt op het creëren van gelijke kansen voor alle Arnhemmers in de wijken Geitenkamp, Presikhaaf, Klarendal, Arnhemse Broek en Malburgen waar extra geïnvesteerd wordt om de leefomgeving, zowel sociaal als fysiek, te verbeteren.

Lees ook een Longread uit 2022 in de Arnhemse Courant over dit item én de recente landingspagina over het Rijnpark.

Reacties