Rijnstad verhuist naar locatie De Nieuwe Hommel

Het hoofdkantoor van Rijnstad verhuist komende week naar De Nieuwe Hommel in Sint Marten. Het hoofkantoor aan het Roermondplein werd te groot, het pand waar Rijnstad in trekt aan de De Wiltstraat – vanaf 1982 buurthuis van de wijk – is in eigendom van de stichting.

Wat ging er aan vooraf

Rijnstad stootte eerder haar buurthuizen af omdat ze de kosten niet meer zouden kunnen dragen; de wind was anders gaan waaien. In Arnhem zijn meerdere Rijnstad locaties ondertussen buurthuizen waar bewoners van de wijken zélf de regie in handen hebben. Zo ook in De Nieuwe Hommel. Al deze Arnhemmers stoeien al jaren met de exploitatie van deze panden. De Nieuwe Hommel is na veel bijeenkomsten om draagvlak te genereren en na een grondige verbouwing, in 2014 in gebruik genomen door andere gebruikers uit en voor de buurt: “Voor een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners (Rijnstad, RIWB, Siza) samen gaan ‘wonen’ en werken in één en hetzelfde gebouw. Een soort buurthuis-plus.”

Vijf jaar later waren dit voorjaar de aangekondigde plannen vanaf het hoofkantoor van Rijnstad lang niet helemaal helder, er heerste onrust onder de dagelijkse gebruikers van het pand. Alle betrokken partijen zochten naar oplossingen.

Rijnstad persbericht voorjaar

Van de communicatieafdeling van Rijnstad, maart 2019: “Eind dit jaar verhuist Rijnstad met haar kantoor van het Roermondsplein naar De Nieuwe Hommel. Dit heeft als voordeel dat er kosten worden bespaard én dat het pand, dat eigendom is van Rijnstad, daarmee een dubbelfunctie krijgt en behouden kan blijven voor de wijk.

“De organisatie is momenteel druk in gesprek met de belanghebbende partijen over de exploitatie en onderhuur van het pand. De ruimte die jarenlang beschikbaar was voor de wijk blijft in de toekomst ook beschikbaar hiervoor.

Rijnstad heeft als doel om met elkaar te blijven werken aan een goed buurthuis voor de wijk, waar bewoners zich welkom voelen!”

Stichting De Nieuwe Hommel

De stichting heeft onder wijkbewoners geïnventariseerd in welke mate zij een buurthuis belangrijk vinden. Dit deed zij het afgelopen voorjaar middels online polls via facebook, door bewonersavonden te organiseren en door ansichtkaarten te laten invullen met deze vragen.

Voormalig voorzitter Judith Huinink: “Er is niet direct een vrees of angst, maar wel is er onrust en vooral stagnatie van wijkactiviteiten, doordat we nu niets meer konden plannen. Dat vinden wij lastig en we willen er graag snel een oplossing voor, zodat alle leuke initiatieven uit de wijk doorgang kunnen vinden.”

“Betrokkenheid van wijkbewoners is groot, wat we erg fijn vinden. Een buurthuis in de wijk Sint Marten-Sonsbeekkwartier is belangrijk, dat is wederom bevestigd. Wij willen helderheid en duidelijke afspraken van Rijnstad voor de korte termijn, en daarnaast mee kunnen praten in het plan voor de lange termijn.”

Wijkbewoners reageerden volmondig “JA! We willen een buurthuis”. Uit het bericht na de inventarisatie: “Wat naar voren is gekomen, is dat mensen De Nieuwe Hommel een belangrijke, fijne, veilige en gezellige ontmoetingsplek vinden. Waar ruimte is om activiteiten voor en door de buurt te organiseren. Iedereen is welkom in De Nieuwe Hommel en kan meedoen. Het brengt mensen samen, voorkomt eenzaamheid en het blijkt dat een hapje samen eten, altijd gezellig is. Niet alleen het eten verbindt de mensen met elkaar, maar zeker ook het mooie pand De Nieuwe Hommel.”

Mensen gaven aan rust te vinden, creatief bezig te kunnen zijn, vriendschappen zijn ontstaan: waardevolle informatie die mee is genomen in de gesprekken met de gemeente (Team Leefomgeving) en stichting Rijnstad.

Stichting Vitale Verbindingen

Vitale Verbindingen is vanaf het begin een partner geweest in De Nieuwe Hommel als een voor- en door-initiatief van (psychisch) kwetsbare wijkbewoners. Vitale Verbindingen gebruikt de Nieuwe Hommel zowel voor wijk-specifieke activiteiten, waarbij zij haar doelgroep in Sint Marten Sonsbeek, in Klarendal en aanpalende wijken vindt, als voor stedelijke activiteiten. In de laatste zin is de Nieuwe Hommel een uitvalsbasis van waaruit Vitale Verbindingen ook inclusie in alle Arnhemse wijken wil bevorderen.

Medewerkers en deelnemers van Vitale Verbindingen voelen zich thuis in De Nieuwe Hommel en leveren al vanaf de start een grote bijdrage in de doelstellingen van het ‘buurthuis-plus’. Vitale Verbindingen vervult in De Nieuwe Hommel meerdere rollen, zoals ontmoetingmogelijkheden en verantwoordelijkheid voor openstelling, zelfs de bardiensten en is huurder.

Ook Vitale Verbindingen als dagelijkse gebruiker heeft zich in het gesprek gemengd om er voor te zorgen dat de buurthuis functie en de open sfeer van het pand behouden blijven.

Rijnstad persbericht oktober

Afgelopen zomer werden er overnieuw aanpassingen in het pand gedaan. Van de communicatieafdeling van Rijnstad, oktober 2019: “Het hoofdkantoor van Sociaal Welzijnsorganisatie Rijnstad gaat per 21 oktober 2019 verhuizen naar buurthuis De Nieuwe Hommel in St. Marten. Rijnstad, dat nu nog gevestigd is aan het Roermondsplein 20, verhuist omdat het huidige pand een andere bestemming krijgt. De verhuizing naar een buurthuis is voor de organisatie een passende keuze.

Rijnstad is werkzaam in Arnhem, gemeente Rheden en gemeente Lingewaard. De medewerkers van Rijnstad zijn voornamelijk in de wijk, wijkcentra en buurthuizen te vinden. Dat ook het hoofdkantoor zich straks in een buurthuis bevindt is daarom een logische stap voor Rijnstad.

Rijnstad hoopt met de verhuizing naar de Wiltstraat meer zichtbaar te zijn in de wijk, de inwoners van Arnhem nog beter te ondersteunen en nieuwe verbinding te maken met de partijen die al in De Nieuwe Hommel gevestigd zijn.”

Reacties