Rozet en Introdans, partners in cultuurparticipatie

© Zefanja Hoogers | Rozet

In het najaar van 2022 sloten een aantal culturele, maatschappelijke en zorgpartners een convenant Arnhem Cultuurparticipatie 55Plus. Daarbij spraken zij af in de komende twee jaren samen te werken om middels kunst en cultuur een bijdrage te leveren aan het geluk, de gezondheid, de ontmoetingen met elkaar en met andere generaties, om  daarmee bij te dragen aan de maatschappelijke betrokkenheid van ouderen in Arnhem. Ook Introdans heeft zich inmiddels aangesloten.

Extra convenant en taart

Op donderdag 14 april tekenden Marieke van ’t Hoff namens Introdans en Jenny Doest namens Rozet (tevens projectleider) het convenant in aanwezigheid van Adriaan Luteijn, Annemieke Vervoort, drie dansdocenten namens Introdans en Ineke Tegelaar namens Rozet. ‘Het was nog niet compleet’, aldus Jenny Doest. Introdans is blij een maatschappelijke bijdrage voor de doelgroep te kunnen leveren vanaf haar gouden jubileumjaar en snee er een speciale taart op aan.

Reacties