Schoolgebouwen maken plaats voor woningen

Het ROC RijnIJssel complex aan de Veluwestraat in Arnhem West © rijnijssel.nl

Drie ROC RijnIJssel schoolgebouwen aan de Thorbeckestraat, Veluwestraat en Zijpendaalseweg in Arnhem maken op termijn plaats voor woningbouw. Volgens de gemeente is er op deze locaties ruimte voor naar schatting 300 woningen, waarvan het grootste deel appartementen. Minstens 30 procent hiervan is bestemd voor sociale huurwoningen.

De huidige eigenaar, Rijn IJssel, stoot de gebouwen af en verhuist onder meer naar de ENKA-campus op de Velperweg. Rijn IJssel heeft ruim een jaar uitvoerig met omwonenden gesproken over de toekomst van deze drie locaties. De gemeente ziet hier graag extra woningen, om doorstroom in de buurt te bevorderen.

Omwonenden vroeg erbij betrekken

Verantwoordelijk wethouder Cathelijne Bouwkamp: ‘De gesprekken die Rijn IJssel met de buurt heeft gehad, zijn een mooi voorbeeld van hoe we werken volgens de nieuwe Omgevingswet. Door omwonenden vroeg bij de plannen te betrekken ontstaat er veel draagvlak.’ De Omgevingswet gaat naar verwachting 1 januari 2022 in.

De gemeentelijke kaders gaan over de randvoorwaarden, het is nog niet vastgesteld hoeveel woningen er precies komen. Voorbeelduitwerkingen laten zien dat het kan gaan om in totaal ongeveer 300 woningen: circa 175 woningen op de Thorbeckestraat, 70 op de Zijpendaalseweg en circa 50 op de Veluwestraat.

Wijziging bestemmingsplan nodig

Nu het college de kaders heeft vastgesteld, kan Rijn IJssel op zoek naar kopers voor de afzonderlijke locaties. Na de gunning kunnen de ontwikkelaars met de uitwerking van de woningbouwplannen starten, in samenspraak met gemeente en omwonenden. Voor de verdere planvorming gelden de reguliere procedures. Op basis van de uitgewerkte plannen zal er voor elk van de drie locaties een wijziging van het bestemmingsplan nodig zijn.

Reacties