Schoonmaakplan Blauwe Golven gewijzigd – Donateurs krijgen geld terug

Begin juni 2018 leek de zaak rond. Vereniging Stadsschoon Arnhem, de Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut en de Werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem hadden dankzij particuliere giften het geld verzameld voor een professionele schoonmaak van een deel van Blauwe Golven, het omgevingskunstwerk op het Arnhemse Roermondsplein.

Ingezonden door Werkgroep Behoud Blauwe Golven, Peter Nijenhuis

Een skate-evenement langs de oostzijde van Blauwe Golven en de zomervakanties maakte het echter onmogelijk om de schoonmaak onmiddellijk in juni of later in juli uit te voeren.

Uitstel tot na de zomervakanties was mogelijk geweest, maar wat zo’n schoonmaak op dit moment een discutabele zaak maakt, zijn de inmiddels gevorderde en ingrijpende werkzaamheden aan het wegennet op het Roermondsplein. Aan de randen van het centrale deel van Blauwe Golven zijn de blauwe en witte betonstenen in verband daarmee verwijderd. De drie organisaties vrezen dat  schoonmaak met water en hoge druk Blauwe Golven onder deze omstandigheden zou kunnen beschadigen.

Aangezien het einde van de wegwerkzaamheden en het herstel van de randen van Blauwe Golven op korte termijn niet in zicht zijn, hebben de drie organisaties daarom het volgende besloten.

–         De drie organisaties zien af van een schoonmaak met water en hoge druk van het centrale deel van Blauwe Golven.

–         De door particulieren geschonken geldbedragen worden teruggestort.

–         Vereniging Stadsschoon Arnhem en de Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut houden het door beide organisaties uit eigen middelen gereserveerde bedrag van  3000 euro in kas en zoeken een mogelijkheid om op korte termijn een veilige en kleinere schoonmaak van een gedeelte van Blauwe Golven te organiseren.

Gezien de toestand van Blauwe Golven op dit moment dringen de drie organisaties er bij de politieke partijen in de gemeenteraad op aan zo snel mogelijk een beslissing te nemen. Wat de drie organisaties betreft is dat een beslissing ten gunste van behoud en aanpassing van Blauwe Golven. Onder aanpassing vallen een paviljoen voor CASA, sportfaciliteiten en, met het oog op de belangen van de omwonenden, een verbetering van de openbare ruimte rondom Blauwe Golven door aanleg van onder meer groenvoorzieningen.

—-

Vereniging Stadsschoon Arnhem, Piet van Dijk

Werkgroep Behoud Blauwe Golven, Peter Nijenhuis

Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut, Gerard van den Berg

Blog: Behoud Blauwe Golven Arnhem

 

Reacties