Werkgroep Behoud Bomen: ‘Gemeente Arnhem schendt de afspraken over het Lauwerspark’

Vorige week dinsdag heeft onze advocaat Mr. S.G. Blasweiler een gesprek gehad met mevrouw Kasteel van de afdeling Juridische Zaken over de besluitvorming over het kap van de bomen in het Lauwerspark. Uit de geleverde informatie bleek dat de Gemeente Arnhem wel degelijk doelbewust de kap van 9 bomen in het park heeft aangevraagd vanwege de zichtlijnen in het park.

Ingezonden door de Werkgroep Behoud Bomen Arnhem

Afspraken worden niet nagekomen en informatie wordt achterhouden

Ook bleek dat de Gemeente Arnhem al geruime tijd het Advies van de Algemene Beroep en Bezwaarschriften Commssie heeft ontvangen over het Lauwerspark, terwijl de 89 Arnhemse bezwaarmakers tegen de kap dit advies niet hebben gekregen.

Op de hoorzitting van 10 juli 2018 over de bezwaren tegen de kap van de bomen in het Lauwerspark heeft de voorzitter Mevrouw Pieffers van de gemeentelijke Bezwaarschriften Commissie nadrukkelijk de vijfentwintig aanwezige bezwaarmakers toegezegd dat alle bezwaarmakers het advies van de commissie toegestuurd krijgen, zodra de commissie deze gereed heeft. Deze toezegging gebeurde met instemming van de gehele commissie en van de aanwezige vertegenwoordigers van de gemeente Arnhem tijdens de openbare hoorzitting.

Brief aan GroenLinks wethouder Cathelijne Bouwkamp

Gisteren hebben wij een brief per email gestuurd aan wethouder Cathelijne Bouwkamp met het verzoek alle bezwaarmakers het advies van de Bezwaarschriften direct toe te sturen, zoals afgesproken door de gemeente op de hoorzitting (zie bijlage).

Door de zinderende zomer is het opnieuw duidelijk geworden dat bomen in Arnhem veel beter beschermd en verzorgd moeten worden. Met name de grote bomen met veel bladgroen die zorgen voor schaduw, koelte en een grote vermindering van CO2 .

Waarom de Werkgroep Behoud Bomen Arnhem?

De afgelopen decennia zijn er veel bomen door de verstedelijking verdwenen in Arnhem, dit moet zoveel mogelijk hersteld worden. Sinds het afschaffen van de kapvergunning zijn er bovendien zeer veel bomen omgezaagd in de stad zonder herplanting.

Wij vinden het hoog tijd worden dat er een “groene” koerswijziging komt in het bomenbeleid van Arnhem :

  • De gemeente moet met onmiddellijke ingang stoppen met het kappen van gezonde bomen in Arnhem
  • Alle gezonde bomen moeten worden beschermd door het opnieuw invoeren van de kapvergunning binnen de gemeente Arnhem
  • Een grootschalig aanplantprogramma van bomen is nodig om bij te dragen aan een klimaatvriendelijk beleid. Elke gemeente in Nederland zal het aantal bomen moeten vergroten. Arnhem heeft veel mogelijkheden (veel landgoederen, parken en groengebieden in wijken) om het aantal bomen en de hoeveelheid bladgroen aanmerkelijk te vergroten.

We verwachten van het nieuwe gemeentebestuur dat zij zich hier voor (ook financieel) gaat inzetten. Met spoed en met overtuiging. In nauwe samenwerking met de burgers voor een klimaatvriendelijk bomenbeleid in Arnhem.

 

Reacties