Slag voor Arnhem strijdt voor beter cultuurbeleid Arnhem

image

Sinds het voorjaar komt er boven Café Vrijdag met enige regelmaat een groep beeldend kunstenaars en vormgevers bijeen. Samen vormen zij de initiatiefgroep Boven Vrijdag en ze willen zich inzetten voor een vitaal kunstklimaat en voor verbetering van het gemeentelijk kunstbeleid in Arnhem. Op hun weblog Slag voor Arnhem doen ze verslag van de ontwikkelingen.

In mei verscheen de eerste open brief waarin ze hun zorg uitspraken over over het ontbreken van ondersteuning van eigen initiatieven door de gemeente Arnhem. “De overheden hebben de mond vol over het belang van de creatieve economie. De gemeente Arnhem promoot zichzelf zelfs als creatieve stad, maar tussen papier en werkelijkheid gaapt een enorme kloof. Nergens in de stad is waarneembaar dat er een bovengemiddeld groot aantal beeldend kunstenaars woont en werkt.”

Op 6 juni jl. belegde de initiatiefgroep een drukbezocht kunstdebat. Daar bleek dat zeer veel kunstenaars, vormgevers, adviseurs en ook politici eveneens verontrust zijn over het huidige kunst- en cultuurbeleid, met name ten aanzien van het ‘middensegment’. In het bijzonder gaat het om de ateliervoorziening, de podia, de noodzaak van een onafhankelijk projectbureau en de kunst in de openbare ruimte. Wethouder Weeda deed aan het slot van het debat de toezegging om direct in overleg te treden met de Arnhemse kunstenaars over een nieuw kunstbeleid.

En nu komt er alsnog een nieuwe evaluatie van het Arnhemse cultuurbeleid in de afgelopen vier jaar. Weeda zet die stap na kritiek van beeldend kunstenaars uit Arnhem op de gemeentelijke evaluatie van haar beleid. Zij vinden dat de gemeente een te rooskleurig beeld van het beleid geeft. Ze zou haar beleid namelijk niet toetsen aan de eigen doelen die waren gesteld. Een groot deel van hen vroeg om een onpartijdige evaluatie. Die nieuwe evaluatie moet ‘zo spoedig mogelijk na de kerstvakantie’ beginnen. Daarbij wordt ook het onderzoek van Slag voor Arnhem, een club van beeldend kunstenaars uit de stad, betrokken. Wethouder Rita Weeda van Cultuur schakelt daarvoor een extern bureau in.

Resultaat is wel dat een definitief besluit over de nieuwe nota Bronnen wordt uitgesteld naar komend voorjaar. Die nota gaat over hoe de gemeente Arnhem in de periode 2009-2012 de sector beeldende kunst en vormgeving tegemoet wil treden. Kunstenaars in Arnhem onderschrijven de ideeën in dat plan.

Om de uitvoering van het nieuwe beleid niet te frustreren, nemen burgemeester en wethouders volgende week een besluit over hoe de kunstsubsidies in 2009 worden verdeeld. Weeda wil de nota Bronnen uiterlijk in april definitief vaststellen. “Ik wil niet in een welles-nietesspel terechtkomen”, zegt Weeda over de nieuwe evaluatie. “Er moet straks geen mist hangen boven het nieuwe beleid. Ik steek nu de hand uit naar de kunstenaars. Ik wil bouwen aan een beter vertrouwen over en weer. Ik vind dat we samen op een goede manier afscheid moeten nemen van het verleden.”

Mooie woorden en hoopvolle berichten, maar er zal nog wel wat water door de Rijn moeten stromen voor het allemaal zover is.

Aflopen week presenteerde de gemeente haar cultuurbegroting. In de evaluatie van de vorige cultuurnota werd initiatief TAPE een bejubeld: “Dit is een nieuwe loot. Een kleinschalig podium gericht op een gevarieerde presentatie van actuele ontwikkelingen en vraagstukken in de beeldende kunst en vormgeving met een lichte nadruk op de nieuwe media. Door een innovatieve aanpak, een brede insteek en afwijkende openingstijden wordt een bescheiden, maar groeiend publiek van kunstenaars, vormgevers en overige geïnteresseerden bereikt. Wij vinden de verfrissende aanpak, de kwaliteit en de behaalde resultaten voldoende om ook de komende periode een budget te reserveren voor het aanbod en de verdere inhoudelijke en organisatorische ontwikkeling van Tape.”

Uit de cultuurbegroting blijkt nu dat de gemeente hiervoor uiteindelijk 5000 euro voor over heeft. Natuurlijk moet een initiatief als Tape niet geheel leunen op geld van de gemeente Arnhem, maar als je van mening ben dat dit soort inspirerende innovatieve initiatieven er toe doen, dan is dit wel een erg schamel gebaar, met flinke kritiek als gevolg. Als volgende week B&W het besluit neemt over hoe de kunstsubsidies verdeeld gaan worden, zal blijken of er in deze ook naar de verontruste geluiden van Slag voor Arnhem wordt geluisterd.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Slag voor Arnhem strijdt voor beter cultuurbeleid Arnhem"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*