Sloopwerkzaamheden Meijnerswijck van start

De bedrijfsloodsen op Meinerswijk

Op maandag 15 januari zijn de sloopwerkzaamheden van de bedrijfsloodsen en enkele andere opstallen op Meijnerswijck gestart, het gebied in de uiterwaarden dat eerder bekend stond als Stadsblokken/Meinerswijk.

Slopen en graven
Het grootste gedeelte van de voormalige steenfabriek gaat tegen de vlakte. Enkele bestaande gebouwen blijven behouden. Deze gebouwen maken onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Meijnerswijck. Zij refereren aan de geschiedenis van het gebied en geven straks hoofdzakelijk ruimte aan functies op het gebied van sport, kunst en cultuur.

De sloop van de loodsen en opstallen neemt enige maanden in beslag. De verwachting is dat de sloopwerkzaamheden in de loop van dit jaar zijn afgerond. Het puin blijft grotendeels achter op het terrein en dient als grondstof onder de toekomstige wegen. Het vrijkomende staal en het materieel dat niet op locatie hergebruikt kan worden, wordt afgevoerd voor recycling.

Na de sloop van de gebouwen start het uitgraven van de nevengeul. Deze graafwerkzaamheden nemen minimaal een jaar in beslag. De grond die vrijkomt uit de nieuwe nevengeul wordt gebruikt om het bestaande bedrijventerrein op te hogen. Hierdoor ontstaat er een terp in het landschap met een natuurlijk ogend reliëf.

 

Over Meijnerswijck
Meijnerswijck is een gebiedsontwikkeling in Arnhem dat eerder bekend stond als Stadsblokken Meinerswijk. Meer informatie over Meijnerswijck vind je op www.meijnerswijck.nl. KondorWessels Projecten ontwikkelt Meijnerswijck.

Over KondorWessels Projecten
KondorWessels Projecten ontwikkelt vanuit een stabiele basis duurzame gebieden en gebouwen waar mensen graag wonen, werken en leven. Wij geloven dat er altijd een weg is om resultaat te behalen. Dit begint bij het aanpakken van complexe vraagstukken. Onze oplossingsgerichte en nuchtere houding brengt complexiteit terug tot begrijpbare en overdraagbare taal. Wij tonen lef door buiten de gebaande wegen te gaan en zijn daardoor in staat om met creatieve oplossingen te komen. Door het nemen van beslissingen die ertoe doen, ontwikkelen we projecten waar we trots op zijn. Het resultaat van een eenvoudige aanpak noemen we dat. KondorWessels Projecten is een zelfstandige ontwikkelaar binnen VolkerWessels.

Reacties