Stadsblokken-Meinerswijk: gemeente Arnhem vol op het orgel vóór woningbouw

Meer groen door woningbouw. Die paradox vormt de essentie van de kaders die de gemeente Arnhem stelt aan de ontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk. De kaders voor die ontwikkeling komen maandagavond voor het eerst aan de orde in de gemeenteraad.

De kaders die de gemeente stelt, sluiten naadloos aan bij het plan Eilanden 2.0, dat door KondorWessels Projecten (KWP) is opgesteld. Als KWP 250 tot 350 woningen mag bouwen in het gebied, geeft zij alle overige grond in het uiterwaardengebied cadeau aan de gemeente Arnhem.

In het raadsvoorstel dat vanavond besproken wordt in de gemeenteraad struikelt de gemeente haast over haar woorden om het ene na het andere pluspunt van de plannen op te sommen:

Eilanden 2.0 is het meest gunstige scenario. De realisatie van een robuust uiterwaardenpark komt met dit plan binnen handbereik. De steenfabriek en de ASM-haven worden getransformeerd tot levendige plekken. Er komt meer natuur en groen. Er komt een uitgebreid cultureel en recreatief programma. De cultuurhistorie van het gebied wordt beter beleefbaar. De toegankelijkheid van de rivieroevers neemt toe. De jarenlange patstelling wordt doorbroken. Woningen voegen waarde toe aan het gebied. Er wordt een uniek woonmilieu toegevoegd en woningen zorgen voor ogen en oren in het gebied.

Beperkte financiële middelen
Daarnaast is er voor de gemeente Arnhem nog een belangrijk financieel aspect:
“De gemeente beschikt slechts over beperkte financiële middelen. Aankoop en transformatie van de grond door de gemeente brengt grote financieÃàle investeringen en risico’s met zich mee.”

De hoogte van die investering valt op zich wel mee, blijkt uit een mooi artikel in de Gelderlander van vandaag. KWP betaalt in totaal 11,2 miljoen euro voor alle grond in Stadsblokken-Meinerswijk aan de vorige eigenaar. 9,2 miljoen euro is al betaald. De overige 2 miljoen euro wordt afgerekend wanneer de plannen voor woningbouw in het gebied zijn goedgekeurd.

50 procent
Bij het ondertekenen van de koopakte, in oktober 2015, schatte KWP de kans dat er inderdaad woningen gebouwd mogen worden in op “ongeveer 50 procent”. Een half jaar later lijkt de kans aanzienlijk groter.

Een grote meerderheid van de politieke partijen in Arnhem hebben zich inmiddels achter Eilanden 2.0 geschaard. Alleen GroenLinks en de Partij voor de Dieren wijzen woningbouw in het gebied op voorhand af.

Petitie
In de stad lijkt de tegenstand tegen de plannen met Stadsblokken-Meinerswijk een stuk groter. Voorafgaand aan de bespreking in de gemeenteraad hebben zich meer dan 20 Arnhemmers aangemeld die als inspreker hun mening over het plan willen geven.

Op internet is inmiddels een petitie gestart om de plannen tegen te houden. “Natuurgebied Meinerswijk volbouwen? Zeg: nee!!”

“De grond zal eerst verhoogd moeten worden omdat het anders onderstroomt tijdens hoog water, helemaal niet handig dus. Ze willen hier flats van 5 verdiepingen hoog gaan bouwen bij de ASM haven. Verder komen er dan 80 luxe villa’s op de plaats waar nu de steenfabriek staat.”

Dat er grond verhoogd moet worden om woningbouw mogelijk te maken, is onjuist. De woningen die KWP wil bouwen,concentreert zich op de hoogwatervrije delen. Zowel de steenfabriek als het gebied rond de ASM-haven stromen bij hoogwater niet onder.
Ook de suggestie dat Meinerswijk ‘volgebouwd’ wordt, is niet juist. Het overgrote deel van Meinerswijk blijft onbebouwd.

In het raadsvoorstel dat vanavond in de raad ter sprake komt, wordt het gebied dat bebouwd mag worden gesteld op 20.000 vierkante meter. Op de stadsblokken is de maximale bouwhoogte gesteld op 15 meter, in Meinerswijk is dat 7 meter. Voor lagere bouwhoogten in Meinerswijk is gekozen om ervoor te zorgen dat de bebouwing niet boven de boomtoppen uitkomt.

Rijkswaterstaat
Tegenstanders hebben lang gehoopt dat Rijkswaterstaat de plannen zou dwarsbomen. Het uiterwaardengebied ligt namelijk buitendijks en voor Rijkswaterstaat is er maar één belang, en dat is waterveiligheid.

De gemeente Arnhem maakt zich daar echter geen zorgen over: “Uit gesprekken met Rijkswaterstaat is gebleken dat een verder planvormingsproces kans van slagen heeft. Belangrijkste voorwaarde is dat de waterveiligheid verbetert. Indien Rijkswaterstaat akkoord gaat met het uitvoeren van een plan met nieuwe bebouwing dan zal dat plan een overcompensatie aan ruimte voor de rivier maatregelen moeten bevatten.”

Om ontwikkeling van het gebied mogelijk te maken, moet de zogeheten procedure ‘projectplan waterwet’ doorlopen moeten worden. KondorWessels is dat traject inmiddels gestart.

Foto: Gemeente Arnhem

 

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Stadsblokken-Meinerswijk: gemeente Arnhem vol op het orgel vóór woningbouw"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*