Stadse uitbreiding Openluchtmuseum met moskee geschiedvervalsing?

ARNHEM – Het Nederlands Openluchtmuseum heeft samen met de gemeente Arnhem een ‘Masterplan’ opgesteld voor de ontwikkeling van het museumpark de komende tien jaar.

Het Masterplan Nederlands Openluchtmuseum 2016-2025 is getiteld ‘Dichter bij de geschiedenis dan ooit’. Om het verhaal van de naoorlogse stadscultuur te kunnen vertellen en vooral ook te laten zien, zal een stukje stad worden gebouwd. Een stad waar bijvoorbeeld een doorzonwoning te zien is, een portiekflat of wellicht een moskee.

Alhoewel de invulling nog niet concreet vaststaat heeft het idee voor de bouw van een moskee het nodige stof doen opwaaien. Zeker nu directeur Willem Bijleveld van het Openluchtmuseum in een interview over de mogelijke bouw van een moskee stelt dat islamitische gastarbeiders enorm hebben bijgedragen aan de wederopbouw van ons land.

Daarom doet de bouw van een moskee recht aan de recente geschiedenis van Nederland, aldus Bijleveld. Het Nederlands Openluchtmuseum laat de geschiedenis zien vanuit verschillende persoonlijke verhalen. Daarbij is er aandacht belangrijke gebeurtenissen in het leven, zoals geboortes, huwelijken, overlijden en ook wonen, werken en geloven.

Het Nederlands Openluchtmuseum zorgt ervoor dat iedereen de geschiedenis van Nederland kan beleven, aanraken en ondergaan. Wie het verhaal van zijn verleden kent, kent zichzelf beter. Maar, zoals uit de onderstaande video op YouTube blijkt, is niet iedereen het daarmee eens. Daarbij wordt het benadrukken van de opbouwende rol van de islamitische medelanders zelfs als ‘geschiedvervalsing’ bestempeld.

“Dat de mensen niet veel leren van de lessen van de geschiedenis is de belangrijkste les die de geschiedenis ons leert”, aldus de schrijver Aldous Huxley of zoals Otto Frank zei: “Om een toekomst op te bouwen, moet je het verleden kennen”.

En daarvoor hebben we gelukkig het Nederlands Openluchtmuseum, dat de verhalen van onze geschiedenis wil vertellen en laten zien.

Bron: Persbericht Nederlands Openluchtmuseum

Reacties