Stikstof veroorzaakt kalkgebrek bij jonge vogeltjes

vogeltje met gebroken pootjes door kalkgebrek door teveel stikstof van de landbouw
vogeltje met gebroken pootjes door kalkgebrek door teveel stikstof van de landbouw

Door de uitstoot van stikstof, met name uit de landbouw, is er een voortdurende vermesting en ook zuring van de bodem. Er is een groot tekort aan calcium en magnesium door uitspoeling. Daardoor kampt de natuur met een megagroot probleem; Bomen en planten gaan dood door een overmaat aan stikstof, eischalen worden steeds dunner, waardoor de inhoud verdroogt, en jonge vogels breken al in het nest hun botten bij gebrek aan kalk, vertelt onderzoeker Arnold van den Burg van het bureau Biosphere.
Bij 30% van de nesten in de Edense bossen, vond hij vogels met gebroken pootjes. Zomer en wintereiken zie je in hoge percentages afsterven. Het hele bosecosysteem is verstoord. Dit is een probleem dat zich op veel meer plekken in Nederland voordoet. Het is het meest zichtbaar in bossen op droge zandgronden. Het is vooral een Nederlands probleem, volgens Vroege Vogels‚Äã. Ook ten noorden van Arnhem zijn veel bossen op droge zandgrond. Om dit probleem op te lossen is een grote hervorming van de landbouw nodig en ook zullen terreinen veel extra kalk nodig hebben.

Reacties