De Bruijn

Blijft ‘Coehoorn Centraal’ magneet voor creatief Arnhem?

Op donderdag 27 juni 2013 overhandigde wethouder Gerrie Elfrink de sleutels van het pand Coehoornstraat 33-35 aan Paul de Bruijn en Peter Groot, de initiatiefnemers van Coehoorn Centraal. Dat experiment kon van start gaan na het aannemen van de motie “Creatieve wijk Coehoorn” op 25 maart 2013 door de raad. De bedoeling van de gemeenteraad was om Coehoorn vooruitlopend op…