Blijft ‘Coehoorn Centraal’ magneet voor creatief Arnhem?

Op donderdag 27 juni 2013 overhandigde wethouder Gerrie Elfrink de sleutels van het pand Coehoornstraat 33-35 aan Paul de Bruijn en Peter Groot, de initiatiefnemers van Coehoorn Centraal. Dat experiment kon van start gaan na het aannemen van de motie “Creatieve wijk Coehoorn” op 25 maart 2013 door de raad.

De bedoeling van de gemeenteraad was om Coehoorn vooruitlopend op de ontwikkeling van het toenmalige Rijnbooggebied te laten ontwikkelen tot een creatieve wijk door (tijdelijk) hergebruik van bestaande panden en het vergroten van de regelruimte.

Bij de eerdergenoemde motie is het Coehoorngebied is voor vijf jaar aangewezen als creatieve wijk. Daarbij zijn leegstaande panden in het bezit van de gemeente tegen basishuur beschikbaar gesteld en is er een stichting van relevante partijen opgericht voor het bestuur en beheer van de creatieve wijk binnen voor de gemeente relevante kaders.

Opening Coehoorn Park 06-09-2013

Paul de Bruijn en Peter Groot ‘openen’ Coehoorn Centraal (06-09-2013)

De periode van vijf jaar loopt na volgend jaar (1 september 2018) ten einde, maar om duidelijkheid te krijgen voor de toekomst van de in het gebied gevestigde ondernemers, heeft de Stichting Coehoorn Centraal aan de gemeente Arnhem gevraagd om nu al duidelijkheid te verschaffen over een mogelijke voortzetting van het experiment.

Bij de sleuteluitreiking in 2013 was wethouder Elfrink bijzonder enthousiast en roemde meermaals de gemeenteraad om haar creativiteit door de eerdergenoemde motie aan te nemen. Hij noemde het project Coehoorn Centraal als een in Nederland unieke gebiedsontwikkeling, zonder sloop en nieuwbouw, maar wel met een sociaal en economische transformatie van een bestaand gebied. Voor hem zou het initiatief geslaagd zijn als het als een magneet werkt op ondernemers in de creatieve sector.

Experiment geslaagd

Dat die magneetwerking is geslaagd blijkt wel uit de cijfers die initiatiefnemer Paul de Bruijn gisteren in een artikel in De Gelderlander noemde.

In het gebied zijn 90 ondernemingen actief met een jaaromzet (2015) van ruim € 5,6 miljoen en een verwachte doorgroei naar € 7,8 voor dit jaar. De Bruijn vreest echter dat de gemeente zou kunnen kiezen voor sloop en nieuwbouw om meer rendement uit het gebied te kunnen halen.

Maar door de termijn van vijf jaar, waarvan het einde nu in zicht begint te komen, worden verdere ontwikkelingen en samenwerkingsmogelijkheden, bijvoorbeeld met de Radboud Universiteit sterk ingeperkt. Voor De Bruijn en de Stichting Coehoorn Centraal is het wenselijk om het experiment voor onbepaalde tijd verder te kunnen zetten waarbij Arnhem zich als creatieve stad kan profileren. De gemeente wil dit najaar de gevraagde duidelijkheid over een mogelijke voorzetting geven.

Kijk hieronder naar een interview van RTV Arnhem met ondernemers in het Coehoorn-gebied.

Foto: Harry Gerritsen

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Blijft ‘Coehoorn Centraal’ magneet voor creatief Arnhem?"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*