De Zwarte Hond

Informatiebijeenkomst werkzaamheden Kerkplein en bouw Focus Filmtheater

ARNHEM – Op het Kerkplein zijn er momenteel volop werkzaamheden aan de gang. De voorbereidingen voor de bovengrondse aanleg van de Jansbeek zijn gestart en er vindt een archeologisch onderzoek plaats dat vooruitloopt op de bouw van het Focus Filmtheater. De bouw van dat filmtheater start in mei en enige tijd later gaat de bouw van de woningen tussen het…