Discotheek De Grot

Brand in het Spijkerkwartier

Wat is dit voor een bouwput? Hier wordt in 1974 een nieuwe verfwinkel voor Jan Willekes gebouwd op de hoek van de Spijkerlaan en Driekoningendwarsstraat. Dat was nodig daar zijn voorganger in 1973 compleet in de hens ging. Niet dat…