Duivelshuis


De geschiedenis van het Arnhemse Stadhuis

In de ‘Gids voor Arnhem en Omstreken’ uit het begin van de vorige eeuw wordt het voormalige Arnhemse Gemeentehuis als volgt omschreven: “Het Gemeentehuis (‚Ķ) is een der weinige oude gebouwen in Arnhem, die eene historische vermaardheid bezitten. Het is nl. het oude Duivelshuis van Maarten van Rossem, den beruchten krijgsoverste van den laatsten hertog van Gelder. Het werd in…