Tentoonstelling trotse transgendermodellen op coming out dag

joelledevries.nl

Het Velperplein verandert van 11 tot 17 oktober in een openluchtexpositieruimte. Met levensgrote foto’s van 12 transgender modellen, wil Pride Photo Nijmegeneen positief tegengeluid bieden aan discriminatie van transgender personen. Wethouder Martien Louwers opent de tentoonstelling TROTS! op coming out dag, vrijdag 11 oktober, om 15.00 uur. Dit doet zij samen met projectleider Wouter Christiaens van Pride Photo Nijmegen. Zoals gebruikelijk in Arnhem, wordt ’s ochtends bij het stadhuis de regenboogvlag gehesen. ’s Avonds is er een bijeenkomst over seksuele diversiteit.

Twaalf transgender modellen lieten zich door fotografe Joëlle de Vries fotograferen en interviewen. Zij laten zich op mobiele billboards van ruim een meter bij 2,7 meter op het Velperplein levensgroot zien aan de voorbijganger.

Discriminatie

De aanleiding voor deze tentoonstelling is een vrij onzichtbaar maatschappelijk thema: discriminatie van transgende rpersonen. Uit onderzoek,uitgevoerd door Transgender Netwerk Nederland, weten we dat de ondervraagde transgender personen vorig jaar afgelopen jaar 7 keer zo vaak bedreigd ofmishandeld worden alsde gemiddelde bevolking. 30% geeft aan lastig gevallen te worden op internet.Wouter Christiaens, projectleider Pride Photo Nijmegen.“Met Pride Photo zetten we mensen aan het denken over stereotype beelden van mannelijkheid, vrouwelijkheid, genderrollen en seksuele voorkeuren. We kozen voor een maatschappelijk thema dat extra aandacht behoeft: discriminatie van transgender personen. Vervolgens hebben we besloten om een positieve boodschap te laten zien.”

Zichzelf zijn

Op 11 oktober is hetc oming out dag. Wethouder Martien Louwers, inclusie: ‘Op deze dag wordt benadrukt dat iedereen gewoon zichzelf moet kunnen zijn. Als gemeente willen we dat ook uitstralen. Het hijsen van de vlag is een mooi symbool. Daarnaast willen we ook weten hoe het met de LHBT+ers in Arnhem gaat en willen we actie ondernemen als dat nodig is”.De gemeente heeft in kaart gebracht tegen welke problemen LHBT+ers in Arnhem aan lopenen wil op basis daarvan samen met de doelgroep bedenken welke acties op het gebied van seksuele diversiteit nodig zijn. Daarom organiseert de gemeente Arnhem op 11 oktober een bijeenkomst.

Opgeven hiervoor kan nog via evelien.taal@arnhem.nl.Debijeenkomst start om 17:45 uur en eindigt om 20:30 uur, in Willemeen in Arnhem.

Reacties