‘Uiterwaarde Meinerswijk snelweg van Nederlandse natuur’

Voor het referendum over Meinerswijk was het een relatief onbekend gebied. Maar nu zijn er geen geheimen meer, zegt beheerder Jan Floor. Iedere keer als het gebied in het nieuws is, ziet hij de bezoekersstroom toenemen, naar honderden bezoekers op een mooie dag.

Iedere keer als Meinerswijk in het nieuws is dan is dat te zien aan het aantal bezoekers in het gebied, zegt gemeentelijk natuurbeheerder Jan Floor. ‘Mensen worden toch nieuwsgierig. We zagen dat bijvoorbeeld in 2006 met de plannen van toenmalig eigenaar Phanos en later met het vaststellen van de gebiedsvisie. In 2014 is er een nevengeul gegraven richting de Plas van Bruil en toen is er ook een nieuw recreatief fietspad aangelegd. Dat heeft de toegankelijkheid al erg verbeterd en dus het bezoek doen toenemen.’

Hoeveel mensen Meinerswijk nu bezoeken, is niet te zeggen, want de gemeente houdt geen tellingen. De meeste mensen komen op mooie dagen tussen 10 en 16 uur, op een mooie zondag zijn dat zo honderden mensen. Maar er zijn ook bezoekers die van mooie zomeravonden houden, als er vanaf een uur of zeven een rust over de stad en Meinerswijk valt, zegt Floor. ‘Ik zeg altijd: met een mooie zomeravond moet je in Meinerswijk zijn. Maar ook in de winter is het er prachtig, met het hoog water afgelopen winter staat er zo drie vier meter meer water. Dan zie je alleen boomtoppen met struweeltopjes en de dijk boven het water en dat heeft een hele grote aantrekkingskracht op mensen om de uiterwaarden in te gaan.’

Wat dat betreft is Meinerswijk een ander gebied dan Sonsbeek, zegt Jan Floor. ‘Daar heb je wel seizoensverandering maar geen landschapsverandering. Meinerswijk kan echt compleet van gedaante veranderen door dat water. We hebben een betonnen brug vanaf de Drielse Dijk. Je kijkt daar zo tegen een kilometer brede watermassa aan. Dat is ongelooflijk imposant. In de zomer is de Neder-Rijn maar een slootje.’ Door die waterstand krijgt de bezoeker ook te maken met beperkingen. Het wild heeft veel minder plek om te schuilen en daarom houdt de gemeente recreanten weg bij die plekken als het water hoog staat.

Het beheer van het natuurgebied omschrijft Floor als klapstoelbeheer: er wordt alleen ingegrepen als het echt moet. In de natuur betreft dat vaak zaken rondom de waterhuishouding. En natuurlijk vragen de Galloway runderen en de Koniks paarden soms om kuddebeheer. Als er te veel runderen zijn, worden er een paar gevangen en verkocht voor de slacht. Zo zijn er eind februari weer drie stieren gevangen. Ze zijn inmiddels geslacht en verkocht als wildernisvlees, een bekend merk als het gaat om uiterwaardengrazers (zie wildernisvlees.nl).

Het belangrijkste in het gebied is natuurlijke processen zoveel mogelijk hun gang laten gaan. Meinerswijk kent ook een grote schare bezoekers die rommel die ze tegen komen, opruimen. Floor is blij met het draagvlak voor Meinerswijk. En nog blijer wordt hij ervan dat het uiterwaardengebied straks een onderdeel is van het Natuur Netwerk Nederland. ‘Uiterwaarden zijn de snelwegverbindingen van de natuur. Als je dat allemaal in je stad aan elkaar weet te knopen, ook al duurt het bijna dertig jaar, dat vind ik wel heel mooi.’

Dit bericht is eerder gepubliceerd op Buurt & Regio

Reacties