Van hitteplein naar groene ontmoetingsplek in Malburgen

Hoe maken we van een verlopen, stenig pleintje een groene ontmoetingsplek waar buurtbewoners graag komen? Dat was de vraag waar het in twee recente buurtacties van Stichting ‘Schone straat, Groene buurt’ om draaide. Op 2 en 9 juni gingen de mensen van Schone straat, Groene buurt in gesprek met een tiental bewoners van het pleintje tussen de Biezenlaan en de Waterlelielaan in Malburgen.

Door Gytha van der Veer

Er was versgebakken pizza en enkele bewoners namen zelfgemaakte hapjes mee. In de schaduw van drie partytenten wisselden de bewoners op twee zonnige juni avonden de eerste ideeën met elkaar uit. Landschapsontwerper Willem Jacobs (Stadsgras) schetste verschillende mogelijkheden op basis van de inbreng van bewoners. De vele aanwezige kinderen tekenden zelf hun eigen wensen en dromen voor het pleintje.

Hitteplek

Het pleintje wordt veel gebruikt door buurtkinderen van 2 tot 12 jaar, maar is nu erg versteend, met ietwat verhoogde plantenbakken en een betegelde speelvloer. Het nodigt niet echt uit tot natuurlijk spel en de tegels houden infiltratie van regenwater tegen en vormen ook een bron van hitte in de zomer. Hoewel de bewoners het gemeenschappelijke pleintje met elkaar delen, is er nog weinig onderling contact. Sommige buren spraken elkaar tijdens de buurtactie voor het eerst.

Eerste ideeën

Volkshuisvesting Arnhem heeft geld beschikbaar gesteld voor vergroening van het plein en Stichting Schone straat, Groene buurt gevraagd om het proces met de bewoners te organiseren. Ook de gemeente Arnhem is bij het project betrokken en draagt bij voor het groen vanuit het programma Arnhem Klimaatbestendig.

De opkomst tijdens de eerste avond was boven verwachting. De deur-tot-deur aanbel methode van Schone straat, Groene buurt bleek ook hier weer goed te werken. “Komt u ook? We zijn nu op het pleintje met hapjes en drankjes en horen graag wat u van het pleintje vindt.” Daar kan geen e-mail of brief tegenop!

Tijdens de twee avonden werd al snel een rode draad zichtbaar. De meeste bewoners willen betere en veiligere speelmogelijkheden voor de kinderen op het pleintje en dat er wat gebeurt aan de overlast die sommige oudere kinderen soms veroorzaken (steentjes gooien, beplanting beschadigen). Ook wil men meer groen met bomen, struiken en bloemen, voldoende afvalbakken en een picknick-tafel waar volwassenen elkaar kunnen ontmoeten en toezicht kunnen houden.

Over het toekomstig beheer werd ook gesproken en de vraag wat de bewoners zelf hierin kunnen doen. Een gemeenschappelijk plein schoon en netjes houden is immers iets wat je samen organiseert. Op de tweede avond werd alvast een app-groepje opgestart om de onderlinge communicatie te verbeteren. Een eerste, heel concreet resultaat van de buurtactie!

Vervolg

Binnenkort worden de opgehaalde ideeën en eerste schetsen met opdrachtgever Volkshuisvesting besproken. Daarna volgen nog meerdere vervolgbijeenkomsten met de bewoners. Schone straat, Groene buurt hoopt nog dit najaar de plannen ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren.

Reacties